Kronen har aldri hatt en svakere måned mot euro enn den vi nå legger bak oss. I november endte gjennomsnittskursen på 9,61 kroner for en euro. Dette er det svakeste gjennomsnittet i en kalendermåned siden euroen ble innført 1. januar 1999.

Selv ikke i desember 2008, da kronen flere ganger ble notert til over ti for en euro, viste gjennomsnittet en svakere krone. Den gangen endte gjennomsnittskursen på 9,45 kroner.

Beregningene er basert på Norges Banks daglige fastsettelse av kursen.

Kronen ble betydelig svekket mot andre halvdel av november. Fra de sterkeste nivåene i begynnelsen av måneden til de svakeste på månedens siste dag skiller det så mye som 50 øre.

Seks årsaker

Valutaanalytikerne har pekt på en rekke ulike faktorer som kan forklare at kronen gjennom måneden er blitt svekket fra nivåer som i utgangspunktet regnes som svake historisk sett:

  • Frykten for en hard landing i boligmarkedet, og følgene det kan få for norsk økonomi, er blitt trukket frem som en viktig årsak. Et boligprisfall som påvirker veksten i norsk økonomi negativt, og som dermed kan få Norges Bank til å utsette renteoppgangen eller til og med sette ned styringsrenten, gjør kronen mindre attraktiv relativt til andre valutaer.
  • Samtidig har flere andre nøkkeltall for norsk økonomi utviklet seg noe svakere de siste månedene enn mange i markedet hadde sett for seg. På samme tid har utviklingen i eurosonen vært overraskende sterk. Derfor har euroen styrket seg mot mange valutaer de siste ukene, inkludert den norske. Historien handler derfor ikke bare om at kronen er blitt svakere, men også om at euroen er blitt sterkere.
  • Den siste tidens svekkelse av kronen har skjedd til tross for at nordsjøoljen Brent gjennom store deler av måneden er blitt handlet til godt over 60 dollar fatet. Normalt gir dette styrking av den norske valutaen. Flere analytikere har pekt på at oljesektoren betyr mindre for norsk økonomi nå enn tidligere. Dermed betyr høyere oljepris relativt sett mindre og innenlandske forhold relativt sett mer for Norges Banks rentevurderinger. Og derfor gir ikke nødvendigvis svingninger i oljeprisen like store utslag i kronen som tidligere.
  • Ved flere tidligere anledninger har kronen utviklet seg svakt mot slutten av året. Dette kan ha sammenheng med at handelen i kronen er mer begrenset frem mot årets avslutning. Derfor vil nyheter som påvirker valutaen kunne få større effekt enn normalt.
  • Enkelte analytikere har også pekt på at det tidligere i år var tegn til at utenlandske aktører kjøpte kroner på forventning om at den skulle styrkes. Slik har det altså ikke gått. Dermed har spekulanter som har veddet på kronestyrkelse blitt nødt til å kaste kortene ved å selge unna kroner igjen og dermed bidratt til ytterligere svekkelse av kursen.
  • Flere analytikere har også pekt på at svekkelsen i seg selv kan ha bidratt til ytterligere svekkelse. Kursbevegelser som går forbi automatiske tapsgrenser satt av investorene, såkalte «stop-loss»-nivåer, fører til at investorene automatisk selger unna kroner og dermed bidrar til ytterligere svekkelse.

Utelukker ikke enda svakere krone

Valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets utelukker ikke at kronen kan gå enda svakere fremover. Torsdag kveld ble en euro handlet til så mye som 9,9297 kroner. Dette er det svakeste nivået for kronen siden 29. desember 2008. Det svakeste nivået som noensinne er registrert for kronen kom bare noen dager tidligere, 2. juledag 2008. Da kostet en euro 10,14 kroner på det meste.

– Vi går inn i en måned preget av et tynt marked inn mot slutten av året, så det utelukker ikke at kronen kan svekke seg ytterligere. Dagens Opec-møtet skaper også rom for at vi kan se ytterligere kronebevegelser, og interessen for å gå imot siste tids kronesvekkelse virker å være fraværende, sier Øwre-Johnsen.

Ifølge en oppdatering fra DNB Markets denne uken venter meglerhuset at kronen vil holde seg på de historisk svake nivåene på rundt 9,80 kroner for en euro både på én og tre måneders sikt. På 12 måneder sikt venter meglerhuset en styrkelse til 9,30 kroner for en euro. (Vilkår)

Dette trikset kan spare deg for tusenlapper
Med en plug-in i nettleseren kan du få nettleverandører til å tro at du befinner deg i et annet land. Hvor du befinner deg påvirker prisen.
01:38
Publisert: