Den økonomiske veksten i Norge vil fortsette å være robust i 2018, og har fått en vitamininnsprøytning i form av en høyere oljepris, skriver OECD i en ny utgave av prognoserapporten «World Economic Outlook» som ble lagt frem onsdag formiddag.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) er en tenketank for de industrialiserte landene i verden, og de legger to ganger i året frem en omfattende rapport om utsiktene til verdensøkonomien.

OECD setter opp prognosene for veksten i fastlandsøkonomien målt i brutto nasjonalprodukt for både 2018 og 2019 til henholdsvis 2,5 og 2,1 prosent.

De venter at veksten vil avta litt i 2019 da de tror kapasitetsbegrensninger vil begynne å slå inn. Oljerelaterte investeringer vil stige, sammen med andre investeringer, selv om oljeprisen alltid vil være en risikofaktor som kan slå ut begge veier.

Sysselsettingen endelig på vei oppover

Rapporten inneholder et eget kapittel om Norge, og der skriver OECD at fastlandsøkonomien (økonomien utenom olje- og gassproduksjon) har fortsatt å øke farten, godt hjulpet av en lav rente og en statlig pengebruk som har vært høyere enn normalt.

«En økning i oljeprisen har oppmuntret til vekst i oljerelatert virksomhet», skriver OECD.

Tidligere har organisasjonen bitt seg merke i at veksten i sysselsettingen har latt vente på seg, men nå skriver de at denne er på vei oppover, samtidig som arbeidsledigheten faller. Samtidig er prisveksten fremdeles lav, og lønnsveksten er moderat på 2,8 prosent.

Fremdeles redd for en større boligpriskorreksjon

OECD er klar på at det er én ting som vil bremse den økonomiske utviklingen i Norge, og det er de fallende boliginvesteringene. De skriver at den boligpriskorreksjon begynte i 2017 og at det har ført til at investeringene i bolig er på vei nedover.

«Reguleringen som var ment for å bremse gjeldsutviklingen og for å sikre bankenes egenkapitalkrav til boliglån, har bidratt til å sende prisene nedover», skriver organisasjonen, og sikter til at finansminister Siv Jensen ved inngangen til 2017 innførte et krav om at bankene ikke kan innvilge boliglån som overstiger fem ganger brutto inntekt, samt at det kreves en egenkapital på 15 prosent.

I tillegg ble det innført et krav om en egenkapital på 40 prosent ved lån til sekundærbolig.

«De nyeste tallene peker på at de nasjonale boligpriskorreksjonen kan være i ferd med å gå mot slutten», skriver OECD. Derimot mener de at det er knyttet stor usikkerhet til om boligmarkedet vil bedre seg nok til å unngå en større korreksjon i fremtiden som vil kunne gå kraftig utover økonomien.

Berømmer statsbudsjettet

Videre berømmer OECD regjeringen for et statsbudsjett som ikke lenger pøser penger inn i økonomien, noe de mener er i tråd med den økonomiske utviklingen.

Skiftet til en mer nøytral budsjettpolitikk gjør det viktigere å få mer valuta for den pengene som staten bruker, samtidig som velferdstilbudet opprettholdes, mener OECD. En annen rapport som organisasjonen har kommet med har for eksempel vist at det er potensial for effektivisering i infrastruktur.

Organisasjonen merker seg at Norge er et høykostland med høye skattesatser, og at det gjør at konkurranseevnen til bedriftene er utsatt. Derfor mener de det er viktig at vi styrker utdannelsessystemet og reduserer byråkratiet.

Flere rapporterer om feststemning

Mandag denne uken la SSB frem tall som viste at oljeselskapene kutter i anslagene for oljeinvesteringer i 2018 med nesten fire milliarder kroner siden forrige telling i februar. Med et anslag på 156,4 milliarder for 2018 ligger det likevel an til at oljeinvesteringene skal øke fra året før for første gang siden 2014.

Samtidig kommer det flere rapporter om at det er særdeles god stemning i norsk industri. Onsdag kom Nordea med sitt konjunkturbarometer, som tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter over hele landet. Der er konklusjonen at pulsen i Bedrifts-Norge står sterkere enn noen gang.

Barometeret er basert på en intervjuer med 1600 norske toppledere, og funnene viser at:

  • Annenhver bedrift har hatt salgsøkning så langt i år.
  • Én av tre bedrifter kommer til å øke antall ansatte kommende halvår.
  • Åtte av ti bedrifter ser lyst på utviklingen de neste årene.

Aller størst er optimismen i Nord-Norge, der bekymringen for hva som vil skje i fremtiden er nesten fraværende. (Vilkår)

Drepte tre på åpen gate i Belgia
Tre personer ble drept på åpen gate i Belgia. Statlig TV-kanal hevder skytingen kan være terror-relatert.
00:50
Publisert: