Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris er i sin landrapport om Norge, som kommer annethvert år, nesten uvanlig positiv. Økonomene i organisasjonen trekker frem at norsk økonomi fortsatt går bra, til tross for lavere oljepriser, og roser politikerne som har klart å skjerme økonomien fra de store svingningene i oljeprisene.

Boligbekymring

OECD trekker frem boligprisene som den største faren for norsk økonomi.

«Pengepolitikken fortsetter å holde etterspørselen oppe, men den har ført til at boligprisene og kredittveksten har økt bekymringsfullt. Det virker som boligprisene er overvurdert og de synes nå å ha nådd toppen. En rask priskorreksjon kan få alvorlige konsekvenser for husholdningene, bankenes finansielle helse, og kan vise seg å bli kritisk for Norges økonomiske utsikter», heter det i rapporten.

OECD-økonomene understreker at mens den økonomiske veksten målt i brutto nasjonalprodukt (bnp) de siste årene har vært lav, har boligprisene skutt i været. Helt frem til i år. Men det blir neppe dramatisk hvis ikke boligprisene faller betydelig raskere enn nå.

Stort sett positive

Ellers er det hovedsakelig lovord å høste om norsk økonomi i rapporten, selv om økonomene selvsagt ser det som sin oppgave å advare mot alle eventualiteter.

OECD roser innstramningene som betyr at man forfølger et mål om et budsjettunderskudd på maksimalt tre prosent av verdien av Oljefondet, mot fire prosent tidligere.

Norge og norsk økonomi får også skryt for å ha et inkluderende samfunn som bidrar til økonomisk diversifisering og et dynamisk næringsliv. Selv om det selvsagt pekes på ting som kan forbedres, som for eksempel å inkludere flere eldre i arbeidslivet, mener ekspertene i OECD at «generelt er det et næringslivsvennlig miljø».(Vilkår)

Sjekk de praktiske løsningene i Volvos nye kompaktsuv
Volvo XC40 kommer med mange praktiske løsninger. DN viser deg noen av dem.
01:06
Publisert: