Torsdag formiddag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi i tiden fremover.

For 2018 spår byrået at norsk økonomi vil vokse med 2,3 prosent, målt i brutto nasjonalprodukt. Dette er en oppjustering fra anslaget på 2,1 prosent det kom med i juni.

– Norsk økonomi har vært i en oppgang i halvannet år og pilene peker fremdeles oppover, sa SSB-forsker Thomas von Brasch, da han presenterte rapporten.

Som en følge av økt økonomisk vekst tror SSB at Norges Bank vil sette opp styringsrenten seks ganger innen utgangen av 2021. Det vil innebære at styringsrenten øker fra dagens nivå på 0,50 prosent, til 2,0 prosent. Dette er i tråd med anslaget til Norges Bank.

Oljeinvesteringene øker kraftig

Én av de viktigste grunnene til at det nå går bedre med norsk økonomi, er at oljeinvesteringene er på vei oppover, ifølge SSB.

Den desidert største endringen SSB har gjort siden forrige oppdatering i juni, er å øke anslaget for oljeinvesteringer kraftig.

– Vi ser for oss at oljeinvesteringene kommer til å vokse og nå en ny topp rundt 2020, sier von Brasch.

Anslaget for 2018 er skrudd opp fra 2,4 til 4,3 prosent. For 2019 er anslaget satt opp fra 3,8 til hele 10,1 prosent.

Byrået påpeker at oljeinvesteringene vil overta som en viktig driver blant konjunkturoppgangen, og at det i stor grad er utbyggingen av det enorme oljefeltet Johan Sverdrup fase 2 som bidrar til dette.

I tillegg ble det levert planer for utbygging av en rekke felt før jul i fjor, og aktiviteten fra mange av disse feltene har nå tatt seg opp. Derfor tror SSB at bunnen for oljeinvesteringene ble nådd i første kvartal i år.

Spår kronestyrkelse

Videre tror byrået på moderat boligprisoppgang. Boligprisene falt gjennom store deler av 2017, men nå tror SSB at utviklingen vil snu.

– Det er spesielt den ventede renteøkningen som vil bidra til å dempe veksten i boligprisene fremover, sier von Brasch.

I 2019 vil boligprisene vokse med 0,9 prosent, mens veksten vil være på 1,1 prosent i 2020, ifølge anslagene.

Byrået legger også vekt på at den svake kronen har bidratt positivt til norsk økonomi de siste årene. SSB tror kronen vil styrke seg fremover, fordi oljeprisen er på et høyt nivå.

«En kronestyrkelse vil moderere konjunkturoppgangen gjennom å svekke konkurranseevnen for konkurranseutsatte virksomheter», skriver SSB i rapporten.

Tror tre rentehevinger er nok

Marius Gonsholt Hov er seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, og deler mye av synet til SSB. I alle fall på kort sikt.

– Vi venter at renten skal opp nå i september og at det blir ytterligere to rentehevinger til neste år, men vi tror det stopper der, sier Hov.

Seniorøkonomen understreker at det er vanskelig å sammenligne ulike prognoser så langt frem i tid, men forklarer at Handelsbanken har et annet syn på den internasjonale utviklingen enn det SSB har.

SSB skriver i sin rapport at den globale økonomiske veksten vil fortsette, men i et lavere tempo enn før.

«På mellomlang sikt ser vi som før for oss at den økonomiske veksten gradvis vil avta, i hovedsak som følge en gradvis tilstramning av pengepolitikken, høy gjeld og en underliggende svak produktivitetsutvikling.», heter det i rapporten.

– Vi tror den internasjonale veksten kommer til å ta seg mer ned fra 2020. Et annet moment er at selv om oljeinvesteringene får en oppgang nå, så ligger det ingen nye store prosjekter klare som kan opprettholde veksten til oljeinvesteringene, sier Hov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Han var verdensøkonomiens mektigste gjennom tiår, og «alle» lyttet til hans mantra
Da krisen slo inn, ble de tatt fullstendig på sengen.
01:57
Publisert: