Porteføljeforvalterne i Fondsfinans kapitalforvaltning tror verdensøkonomien vil vokse saktere i år enn i fjor, men ser likevel lyst på markedsutsiktene.

– Vi er mer positive nå enn i fjor, sier porteføljeforvalter Arne Simensen.

Sammen med sin kollega Erlend Lødemel legger han vekt på at usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen har økt, og at utfallsrommet er størst på nedsiden.

– Men det fallet vi så i ulike finansmarkeder på slutten av fjoråret, henger ikke sammen med det bildet vi ser fremover i økonomien, sier Simensen.

«Naturlig at veksten stagnerer»

Fondsfinans legger stor vekt på de makroøkonomiske utsiktene i sine analyser, og har denne uken kommet med nye prognoser for 2019. Der tegner de et bilde av en verden som er blitt mer uforutsigbar, men hvor den økonomiske veksten fremdeles er positiv, selv om den vil være lavere.

Fondsfinans kapitalforvaltning forvalter aksjer og rentepapirer, og bruker rapporten de har utarbeidet som retningslinjer for sine investeringer.

Lødemel forklarer at det er flere grunner til at de tror på fortsatt god økonomisk vekst: Rentene er fortsatt relativt lave, og oljeprisen har falt en del tilbake. I tillegg har myndighetene i Kina begynt å stimulere økonomien ved hjelp av finanspolitikken.

– Det bidrar til å demme opp for uroen i finansmarkedene som kunne ha forplantet seg inn i realøkonomien, sier Lødemel.

På den andre siden er det flere faktorer som peker mot lavere vekst.

– Både i USA, Tyskland og Japan er arbeidsledigheten på det laveste nivået på flere år. Når det er mangel på ledig kapasitet i arbeidsmarkedet, er det naturlig at veksten stagnerer, sier Lødemel.

Tror Trump vil se til Europa

Når Fondsfinans sier de tror at den globale økonomiske oppgangen vil fortsatte, legger de til grunn at handelskrigen ikke blir trappet opp.

– Vi tror mulighetene er gode for positive overraskelser når det gjelder handelskrigen. Vi forventer at vi får en avtale mellom USA og Kina, og at den varslede tolløkningen ikke kommer, sier Simensen, og legger til:

– Da har Donald Trump fått en avtale med Canada og med Kina, så spørsmålet er om han går videre til Europa og prøver å få en avtale der også. Det vil være negativt for den europeiske utviklingen.

Trumps handelskrig med Kina har slått negativt ut for kinesisk økonomi. Dersom USA forsøker å få til noe av det samme med Europa, vil det slå ut negativt for europeisk økonomi.

Lødemel og Simensen tror heller ikke at det vil oppstå kraftig uro i de globale finansmarkedene.

– I høyrentemarkedet ser vi en klar forbedring fra desember, da vi så vi kursfall på obligasjoner. Investorene var veldig forsiktige, de ville har korte gjeldspapirer fra trygge selskaper, sier Lødemel.

Han forteller at kredittpåslagene økte betydelig mot slutten av fjoråret, men at de har kommet en del ned igjen nå.

«Kun en resesjon kan hindre børsoppgang»

Forvalterne peker på at nå som den økonomiske oppgangsperioden har vart lenge og pengepolitikken er i ferd med å gå tilbake mot normalen, kan det lett oppstå frykt for en svakere økonomisk utvikling og uro i finansmarkedene.

«På samme måte som en bankkrise kan bli selvoppfyllende, kan pessimisme i finansmarkedene bidra til å skape en realøkonomisk nedtur», skriver de i rapporten.

Imidlertid tror Fondsfinans at uroen vi har sett de siste ukene har gitt få økonomiske konsekvenser.

– Det fallet vi så i markedene i fjor, innebar en forventning om at økonomien vil bli betydelig svakere i år. Gitt at vi ikke tror på det, var det fallet for bratt, sier Simensen.

Han mener at prisingen i flere markeder nå er for lav sammenlignet med hvor bra det går økonomisk.

– Hvis vi ikke får en resesjon, skal aksjekursene opp, sier Simensen.

Når det gjelder hvilke aksjemarkeder som vil gå best, viser han til hvordan de ulike markedene er priset.

– Isolert sett er det mer rom for oppgang i Europa enn i USA. I Norge og Norden er vi litt påvirket av utviklingen i Europa, derfor tror vi de lokale markedene kan gjøre det bra i år, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Endelig er elbilen Audi E-tron kommet til Norge: Men hvor langt går den når det er minus 10, snø og slaps?
03:08
Publisert: