Omsetningsvolumet i detaljhandelen hadde en svak økning med 0,3 prosent fra mars til april, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag.

Detaljhandelen var på forhånd ventet uendret, ifølge estimater hentet inn av TDN Finans fra fire meglerhus.

Det vitner om en positiv trend, hvor detaljhandelen falt i februar, var uendret i mars og nå steg i april.

– I april 2020 kom den første store oppgangen i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen etter at pandemien traff Norge. Oppgangen fortsatte frem til den første nedgangen kom i august samme år. Ett år senere er fremdeles volumet i detaljhandelen svært høyt sammenlignet med før pandemien, og kalenderjustert volum er 2,9 prosent høyere i april 2021 enn samme måned i 2020, skriver SSB.

Nedgang i dagligvarehandelen

Ifølge SSB trakk dagligvarebransjen ned omsetningsvolumet i april.

– De fleste av næringene i detaljhandelen hadde oppgang i sesongjustert omsetningsvolum i april, mens dagligvarebransjen hadde en nedgang på 1,4 prosent. Dagligvarebransjen sto dermed for det største bidraget til å dempe veksten i detaljhandelen i april, skriver SSB.

Klesbutikker og netthandler sto imidlertid for de største positive bidragene til oppgangen i detaljhandelen. I slutten av april åpnet butikkene i mange av kommunene i storfylket Viken igjen, etter å ha holdt stengt siden midten av mars. Samtidig hadde netthandel en økning i sesongjustert omsetningsvolum på 8,1 prosent fra mars til april.

Endring i statistikken

SSBs detaljomsetningsindeks ble endret per mars 2021, og inneholder nå omsetning for hele varehandelen og reparasjon av motorvogner. Statistikken har endret navn til «Varehandelsindeksen».

Varehandelsindeksen dekker også handel med og reparasjoner av motorvogner, sant agentur- og engroshandel, unntatt motorvogner.

Det er imidlertid ingen endring i næringsinndelingen, slik at historiske tall fra før utvidelsen også kan følges fremover uten brudd i tidsserier, opplyser SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.