Porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, fortsetter å justere ned risikoen på aksjer.

I mai anbefalte han kundene sine å gå fra overvekt til normalvekt i norske aksjer, nå gjør han det samme med globale aksjer.

Å være overvekt i aksjer betyr at man har tro på at aksjer vil gjøre det bedre enn andre investeringer, og at man derfor lar aksjene utgjøre en større del av porteføljen enn normalt.

Chen forklarer at den viktigste årsaken til at Storebrand tar ned risikoen, er at den globale økonomien er i ferd med å miste farten, en oppfatning som ikke er blitt svekket den siste måneden.

– Under hele fjoråret var den økonomiske veksten synkront veldig bra. Jeg tror den tiden er forbi, sier Chen.

Lavere økonomisk vekst gjør at Chen ikke lenger tror at aksjemarkedet vil stige mer enn normalt, det vil si seks til syv prosent i året.

Solgte aksjer for 900 millioner

Når det er sagt:

– Timingen er alltid vanskelig, slår Chen fast.

Etter at Storebrand solgte seg ned på Oslo Børs i april og mai, fortsatte Børsen å stige noe. Chen forklarer at det er grunnen til at de forsøker å selge seg ned gradvis.

Nedjusteringen de har gjort i juni er enda større enn i mai.

– Vi solgt aksjer for 900 millioner kroner i midten av juni, det tror vi var god timing, sier porteføljeforvalteren, som peker på at de har unngått nedgangen som har kommet i aksjemarkedet etter at frykten for handelskrig mellom USA og Kina har tiltatt de siste ukene.

Tror på ny Kina-frykt

«Etter et begivenhetsrikt første halvår, henger fortsatt ett tema igjen inn i andre halvår. Mens Italia- og inflasjonsfrykt delvis er lagt på is, plager handelskrigsfrykten fortsatt finansmarkedene», skriver Chen i månedsrapporten for juli.

Fredag denne uken vil Trump innføre toll på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar, og etter alt å dømme vil Kina svare med tilsvarende tiltak umiddelbart.

I kjent stil har retorikken eskalert, og det har vært snakk om å firedoble tollene.

«Det nye i denne omgangen er at vi har sett et tydelig fall i den kinesiske valutaen og det kinesiske aksjemarkedet, hvor sistnevnte kan ses i sammenheng med kinesiske selskaper rammet av handelskrig. Bevegelsen i valutaen er likevel kanskje en større usikkerhetsfaktor, da man spekulerer i hvor bevisst og styrt valutaen er», skriver Chen videre.

– Jeg tror markedsaktørene er veldig usikre på reaksjonsmønstrene til både Trump og Kina, og jeg tror det kan bygge seg opp en ny frykt for at det skal gå galt med Kina, sier Chen.

Fremdeles risiko for inflasjonsfrykt

I slutten av januar i år falt børsene over hele verden kraftig, og en del av bakgrunnen for dette var frykten for høyere renter og inflasjon. Chen forteller at de fremdeles ser en risiko for at inflasjonsfrykten kan blusse opp igjen hvis inflasjonen bygger seg opp i USA.

I mai brøt rentene på amerikanske obligasjoner med ti års løpetid for alvor gjennom grensen på tre prosent, men siden har rentene falt tilbake.

– Handelskrigen har sendt rentene noe ned, men vi føler der er riktig å følge med på det som skjer i pengepolitikken.

Chen peker på at Den europeiske sentralbanken (ECB) kjøpte seg litt mer tid da den annonserte at den vil fortsette å kjøpe verdipapir for 15 milliarder euro i måneden fra september til desember. Det er en halvering fra dagens nivå.

– Samtidig har den sagt ganske klart ifra at det blir slutt i desember. Vi har gått fra en situasjon med veldig stor pengetrykking, og nå fortsetter Fed (den amerikanske sentralbanken, journ.anm.) å makulere penger i stadig større fart, sier han.

Chen avslører at de i Storebrand har diskutert å gå undervekt i aksjer, men at de ikke er der enda, på grunn av at den økonomiske veksten holder seg opp i USA.

– Samtidig er det dette folk er redde for, at inflasjonen og lønnsveksten skal komme opp og tvinge Fed til å heve renten enda raskere, sier Chen. (Vilkår)

På kollisjonskurs – sjekk trikset
Preben og Blaze tøyler naturkreftene i havgapet.
01:42
Publisert: