– Egentlig er statsbudsjettet viktig for kronen, men vanligvis bryr ikke markedet seg særlig om det. Det er litt pussig, sier valutaanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.

– Det er når statsbudsjettet legges frem at man får ny informasjon om hvor mange kroner som skal kjøpes hvert år av staten, legger han til.

Men det har markedet tradisjonelt sett ignorert fullstendig, og det vil det sannsynligvis gjøre igjen imorgen når regjeringen presenterer sitt forslag til statsbudsjettet for 2018.

Har en mulig forklaring

I år har Norges Banks egne valutakjøp ligget på 900 millioner kroner per dag. Uten kronekjøpene, ville kronen vært svakere. Hadde de vært større, ville kronen vært sterkere. Og det er i statsbudsjettet at det blir bestemt hvor store disse valutakjøpene skal være det neste året.

– Det tallet er ganske betydelig sammenlignet med mengden av kroner i valutamarkedet. Det er en betydelig flyt, og disse pengene skal inn i økonomien, og det er nå vi får vite hvor mye det blir, så det er egentlig ganske viktig, men tradisjonelt har ikke markedet brydd seg så mye, sier Eek-Nielsen.

Valutaanalytikeren vet ikke helt nøyaktig hvorfor det er slik at markedet ikke gir statsbudsjettet så mye oppmerksomhet, men han tror det kan skyldes at tallene ikke annonseres av analysebyråer på linje med andre tall, og at det ikke alltid er så lett å tolke kjøp eller salg av kroner når endringene i budsjettet er så marginale.

– Det er ikke som arbeidsledigheten hvor det står: her er undersøkelsen, man forventer 2,8, det ble 2,7, kjøp kroner. Sånn fungerer det ikke. Du må lese budsjettet, sier han.

Stabil og avventende krone

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken venter ingen endring i kronekursen, og forklarer at banken heller ikke venter noen store overraskelser i selve statsbudsjettet.

– Det er såpass godt forankret til hva som kommer at det skal svært mye til for at det skal få noen innvirkning på kronekursen, sier strategen.

Knudsen synes at kronen er i en litt mer avventende situasjon. Han ser at internasjonale aktører begynner å komme på banen igjen, men at kursen likevel står litt stille.

Så langt i høst har den importveide kronekursen, som måler kronen mot 44 av valutaene til Norges største handelspartnere, vært nokså stabil sammenlignet med resten av året, som tyder på at handelen ikke har tatt helt av.

– En del av det skyldes det internasjonale bildet, man er litt avventende til hva som skjer i Nord-Korea og USA. Det er politisk uro i Spania og en del underliggende uro i Storbritannia, sier Knudsen.

Bommet med anslagene

Sent mandag kveld legger Knudsen og Handelsbanken frem oppdaterte rente- og valutaprognoser for de neste årene.

Eek-Nielsen og Nordea Markets har ikke truffet helt med sine valutaprognoser. I de nyeste anslagene hadde de lagt til grunn at en euro ville koste mellom 9,00 og 8,80 kroner i oktober, mens man i dag må ut med 9,38 kroner for én euro.

– Vi hadde ventet at det skulle gå mer og litt fortere, sier Eek-Nielsen og kronestyrkelsen.

– Kronekursen er svak sammenlignet med situasjonen norsk økonomi befinner seg i, legger han til.

Nordea Markets tror én euro koster 8,50 kroner neste sommer. (Vilkår)

Årets fredspris gir neppe færre bomber, men komiteen viser en positiv selvstendighet.
Kjetil Wiedswang kommenterer årets fredsprisvinner ICAN.
01:58
Publisert: