Oljeselskapenes anslag for investeringene for hele 2014 faller noe fra det som ble oppgitt forrige kvartal til 227,3 milliarder kroner.

Investeringstellingen for 2015 justeres opp fra anslaget som ble gitt i mai, til 185,3 milliarder. Maitallene viste et sjokkerende fall, og nedgangen er fortsatt betydelig fra 2014. Fallet i investeringer blir på 42 milliarder kroner fra i år til neste år.

Mindre til feltutvikling

Samtidig er det oppgitte tallet for 2015 29,8 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 3. kvartal 2013. Det er særlig anslagene for investeringer innen felt i drift og feltutbygging som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2014.

Statistikken viser investeringene innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir av operatørene på norsk sokkel.

I mai viste statistikken at anslaget for 2014 økte til 231,7 milliiarder kroner, mens 2015-anslaget da lå på 182,4 milliarder.

Uten Johan Sverdrup

Lete- og konseptstudieinvesteringene i 2015 er ventet å være 32,2 milliarder kroner, mens investeringene til feltutbygging oppgis til å bli 55,0 milliarder kroner. Investeringene i felt i drift i 2015 anslås til 78,7 milliarder kroner.

Et stort spørsmål er investeringene i det enorme feltet Johan Sverrdup.

I investeringsstatistikken blir utbyggingsprosjekter først inkludert i statistikken når plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene. For Johan Sverdrup ser dette ut til å skje først i 1. kvartal 2015. I tillegg kan det også bli levert inn PUD for tre mindre prosjekter i løpet av det neste halve året, skriver SSB.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av august.

 

 

Les også:

Stavanger forbereder seg på en oljenedtur:

Forberedt på oljenedtur dnPlus  

 

Tidligere i morges kom Nordea med sine utsikter for norsk økonomi:

- De unge er mest utsatt i arbeidsmarkedet

To forhold har løftet veksten i norsk økonomi i år (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.