Oljeselskapene oppjusterer anslaget for årets investeringer kraftig, viser den kvartalsvise investeringstellingen som SSB la frem fredag.

Selskapene anslår nå at investeringene blir på 160 milliarder kroner i år. I tellingen fra november i fjor var anslaget på 144,3 milliarder kroner.

Nordea Markets ventet på forhånd at årets investeringer ville bli oppjustert til et nivå på rundt 160 milliarder kroner. DNB Markets ventet at årets investeringer ville bli oppjustert til 153 milliarder kroner.

Flere planer er med

Oljeselskapene anslår at fjorårets investeringer endte på 149 milliarder kroner. I november var anslaget 150,8 milliarder kroner. I 2016 lå investeringene på 164 milliarder kroner. Det er dermed det tredje året på rad med fall i oljeinvesteringene.

Men ifølge SSB og oljeselskapene, som venter investeringer på 160 milliarder kroner, skal det nå snu.

Årsaken til den kraftige veksten i anslagene for investeringer for 2018 skyldes utbygging av felt. Dette sto for nesten hele oppgangen. Det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på hele syv utbyggingsprosjekter bare i desember, ifølge SSB.

Det er også ventet at det vil bli levert PUD på noen flere utbyggingsprosjekter senere i år.

Anslagene for 2018 er 7,1 prosent høyere enn de sammenlignbare tallene for 2017. Økte anslag til feltubygging, leting og felt i drift bidrar til oppgangen, mens anslag for landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning trekker i motsatt retning og bidrar således med å bremse oppgangen noe.

Venter volumoppgang i år

I tellingen oppgir selskapene hvor store investeringskostnader de venter at de faktisk kommer til å ha. Endringer fra ett år til det neste kan derfor skyldes høyere eller lavere aktivitet, men også at prisene stiger eller faller. For å si noe om hvordan oljeinvesteringene påvirker aktiviteten i norsk økonomi, må verdiene derfor justeres for eventuelle prisendringer. Dersom prisene for eksempel faller, kan det reelt sett være en sterkere utvikling i investeringsaktiviteten enn verdiene tilsynelatende indikerer.

Det er denne volumendringen, som fremkommer ved å justere tallene for prisendringer, som viser hvor mye investeringene bidrar til aktiviteten i økonomien. Etter fire år på rad med volumnedgang i investeringene, venter både Norges Bank og SSB at investeringene vil øke igjen i år.

Kostnadskutt

I 2017 ble det påbegynt 36 letebrønner, nøyaktig det samme som året før, men oljeselskapene har klart å kutte kostnadene betraktelig.

Mens oljeselskapenes utgifter til undersøkelsesboring var på 11 milliarder kroner i 2016, var disse barbert ned til 8,7 milliarder kroner i fjor. Dermed var kostnadene per letebrønn lavere i fjor enn i 2016.

Det ble gjort 11 funn i fjor. Det er syv færre enn året før.(Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: