Regjeringen la fredag formiddag frem Perspektivmeldingen 2017, der det blant annet drøftes ulike tiltak som kan gjøre norsk økonomi mindre sårbar for et varig fall i inntektene fra olje og gass.

Finansministeren skyter kontant ned ett av forslagene som er blitt hyppig reist: det er ikke aktuelt å selge Oljefondets aksjer i olje- og gasselskaper.

– Et hovedmål for regjeringen har vært å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig og mer omstillingsdyktig. Da trenger vi først og fremst en kompetent arbeidsstyrke og et produktivt næringsliv. Å selge olje- og gassaksjene i fondet er et sidespor og gjør oss ikke mindre utsatt for et varig fall i oljeinntektene, sier finansminister Siv Jensen.

Mener fondet tar for høy «oljerisiko»

Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken om en rapport fra Vista Analyse der det argumenteres for at Norge tar «dobbelt oljerisiko», ved at staten både eier norsk oljeproduksjon, Statoil og oljeaksjer gjennom Oljefondet. 

Eksponeringen bør halveres, mener Vista Analyse, men det mener altså ikke regjeringen.

Synspunktet om at oljeinvesteringene må kuttes har imidlertid fått bred støtte, blant annet i et ekspertpanel trommet sammen av Norsk klimastiftelse. Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.

Les også:Lavkarbon-dietten Statoil tester seg mot, er ikke streng nok

Økte investeringene i fossil energi

Ifølge Oljefondets ferske årsrapport for 2016 økte investeringene i fossil energi med 50 milliarder i fjor. Samtidig gikk investeringer i de ti største fornybarselskapene ned.

Les også:Kraftig fossilskyts mot Oljefondet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les mer om regjeringens perspektivmelding: – Vi står nå foran endringer
Forsvaret storstilte vervekampanje havnet foran nazivideo
Nå vurderer Forsvaret å trekke annonsene sine fra det Google-eide videonettstedet.
00:48
Publisert: