I tellingen som kom i februar i år anslå selskapene at investeringene skulle øke fra 148,8 milliarder kroner i fjor til 160 milliarder i år, ifølge tellingen til SSB.

Selskapene kutter nå anslaget for årets investeringer til 156,4 milliarder kroner. Dermed ligger det an til en økning fra 2017 på drøye 8 prosent.

Nedjusteringen i anslaget for 2018 skyldes en klar nedgang i anslaget for felt i drift, skriver SSB i en pressemelding.

I tillegg kom anslaget for 2019 for første gang, og byrået tror at oljeinvesteringen vil holde seg stabilt fra 2018 til 2019 på om lag 156 milliarder kroner.

På forhånd hadde Nordea Markets ventet at anslaget fra februar ville bli justert opp noe, men ikke nok til å endre Norges Banks synspunkter.

Nordea Markets påpekte på forhånd at tallene for 2019 mest sannsynlig vil bli justert oppover etter hvert, og at det er viktig å rette oppmerksomheten mot det SSB skriver i rapporten om mulige prosjekter som ikke er inkludert i tallene enda.

«Hovedbildet er at bunnen er nådd»

Kronekursen reagerer marginalt på de nye anslagene mandag morgen, og heller ikke makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets legger alt for mye i nedgangen.

– Tallene for både 2018 og 2019 var litt svakere enn vi hadde ventet. Fremdeles er det en bra vekst i oljeinvesteringene, så sånn sett er hovedbildet fremdeles at bunnen ble nådd i fjor og at vi skal oppover, sier Fjære.

Hun forklarer at årsaken til nedjusteringene ligger i en lavere investering i eksisterende felt, mens det ligger inne en ganske kraftig vekst i leteinvesteringene for 2019.

– Jeg tror ikke tallene vil få Norges Bank til å endre sine synspunkter på norsk økonomi, konkluderer Fjære.

Ventet planer for flere nye felt

Årsaken til at oljeinvesteringene rapporteres å stige i år skyldes i hovedsakelig flere utbygginger. I løpet av 2017 ble det levert ti planer for utbygging, blant annet for Johan Castberg-feltet. Denne planen skal ikke behandles i Stortinget før i juni, og utbyggingen er dermed ikke påbegynt. Likevel vil deler av investeringene knyttet til dette feltet komme allerede i 2018.

I tillegg har det kommet enda en utbyggingsplan i løpet av 2018.

I løpet av året er det ventet utbyggingsplaner for Johan Sverdrup fase 2 og Troll fase 3. Sent på året er planene for Luno 2 og Mikker Sør ventet å komme inn. I tillegg kommer det sannsynligvis planer for enda flere felt til neste år, skriver SSB.

«Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2019 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå», skriver byrået.

Kostnadskutt

I 2017 ble det påbegynt 36 letebrønner, nøyaktig det samme som året før, men oljeselskapene har klart å kutte kostnadene betraktelig.

Mens oljeselskapenes utgifter til undersøkelsesboring var på 11 milliarder kroner i 2016, var disse barbert ned til 8,7 milliarder kroner i fjor. Dermed var kostnadene per letebrønn lavere i fjor enn i 2016.

Det ble gjort 11 funn i fjor. Det er syv færre enn året før.(Vilkår)

Før Norseman-dobbeltvinneren deltok første gang, sa faren: – Det her kommer du aldri til å få til!
Allan Hovda hadde dårlige forutsetninger for å delta i ekstremsportkonkurransen – men trosset dem.
04:08
Publisert: