Finansminister Siv Jensen (Frp) legger opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner i år, ifølge regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag. Dette er en reduksjon av oljepengebruken på 4,7 milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget, men innebærer fortsatt en økning på i overkant av 20 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets bruk.

Professor Ragnar Torvik ved NTNU mener reduksjonen «bare skulle mangle» og minner om at årets oljepengebruk er 83 milliarder kroner høyere enn da Solberg-regjeringen tok over regjeringskontorene i 2013.

– Det er ganske nøyaktig en økning på 60 prosent i oljepengebruken over fire år. Regjeringen har økt pengebruken enormt, men slakket litt av nå på slutten, sier Torvik.

– I starten sa man at man måtte bruke penger fordi økonomien gikk dårlig. Speilbildet av det burde være at man kutter ned ganske mye på bruken når det går bra. Men nå sier man at økonomien går bra, samtidig som man øker oljepengebruken.

– Det er en argumentasjon over tid som ikke virker helt konsistent. Resultatet av den argumentasjonen er at man øker oljepengebruken både i gode og dårlige tider. Den øker riktignok mindre i gode tider enn i dårlige, men den øker bestandig, sier NTNU-professoren.

Han viser til at oljepengebruken i gjennomsnitt er økt med 12,5 prosent per år i løpet av de fire siste årene. Til sammenligning har norsk fastlandsøkonomi i gjennomsnitt vokst med 1,6 prosent per år i løpet av perioden.

Det betyr at oljepengebruken har vokst åtte ganger raskere enn økonomien. Slik kan det ikke fortsette, ifølge Torvik.

– Vi har nok nådd toppen på oljepengebruk som andel av økonomien, sier Torvik.

Begrenset handlingsrom fremover

Finansdepartementets egne fremskrivninger i det reviderte budsjettet viser at oljepengebruken fremover bare kan økes i svært begrenset grad dersom man skal holde seg innenfor forslaget om en revidert handlingsregel der anslått årlig realavkastning for Oljefondet blir redusert til tre prosent.

Som andel av økonomien utgjør oljepengebruken i år 7,7 prosent. Ifølge fremskrivningene kan oljepengebruken neste år kun økes med 0,1 prosentpoeng til 7,8 prosent dersom man skal holde seg innenfor treprosentbanen.

Økningen i oljepengebruken som andel av økonomien omtales som budsjettimpulsen. Ved å se på den relative endringen i forhold til størrelsen på økonomien, og ikke bare absolutt verdi i kroner og øre, kan man danne seg et bilde av hvordan pengebruken bidrar til aktiviteten i økonomien.

Dersom økningen er større enn normalveksten i økonomien, bidrar pengebruken til ekstra etterspørsel, noe som gjerne omtales som en ekspansiv innretning av budsjettet. 

– Budsjettimpulsen skal ned i null. Da er det slik at pengebruken vokser i takt med økonomien, sier Torvik. 

En nøytral budsjettimpuls betyr at pengebruken i seg selv hverken bidrar til høyere eller lavere aktivitet. I en slik situasjon kan likevel oljepengebruken øke i kroner og øre, siden det som regel er vekst i økonomien fra ett år til det neste. I slike tilfeller økes dermed pengebruken helt i takt med økningen i økonomien.

Kunne kanskje strammet til

I år er budsjettimpulsen på 0,5 prosentpoeng. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets hadde helst sett at pengebruken var litt strammere i år. 

– Jeg synes at det er helt ok at man har stimulert norsk økonomi via offentlige budsjetter i den perioden vi har bak oss. Men nå går det bedre, og kanskje kunne man strammet litt til i år, sier Bruce. 

Neste år mener han budsjettet bør ha en nøytral innretning.

– Med det anslaget regjeringen har på pensjonsfondet neste år, kan den tillate seg en forsiktig stimulering. Men det synes jeg ikke er fornuftig. I gode år, når ting går riktig vei og veksten er på vei oppover, bør vi i alle fall ligge på nøytral. Det fornuftige nå i nasjonalbudsjettet er å legge seg på en nøytral budsjettindikator, sier Bruce. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.