Rett før jul gjennomførte DN en spørreundersøkelse blant norske økonomer om norsk økonomi i 2015. Svarene fra 24 økonomer viste blant annet at de i snitt så for seg en oljepris på 74 dollar per fat når 2015 var omme.

Da de svarte, lå oljeprisen rundt 60 dollar, etter nærmest å ha blitt halvert siden sommeren 2014. Godt over halvparten regnet med en oljepris rundt 80 dollar eller høyere.

I forrige uke spurte vi dem på nytt, da oljeprisen lå rundt 55 dollar. I mellomtiden har oljeprisen både vært nede under 50 dollar, men også oppe igjen over 60 dollar.

Denne gangen har vi spurt om utsiktene både for 2015 og 2016, og tilsammen 25 økonomer har gitt oss sine prognoser.

 

Svarene viser at økonomene har justert forventningene ned med nesten ti dollar. Nå venter de i snitt en oljepris på 66 dollar ved utgangen av 2015. Drøyt halvparten anslår en oljepris rundt 60 dollar ved nyttår.

Samtidig ser de for seg at prisene på Norges viktigste eksportprodukt skal opp neste år.

På spørsmål om hva de tror oljeprisen vil være ved utgangen av 2016, svarer halvparten av økonomene at den vil ligge rundt 70 dollar. Ingen venter at prisen vil være tilbake på 100 dollar eller høyere, slik den var sommeren 2014.

Optimisten

Den største optimisten blant dem som har svart, er professor og tidligere sjeføkonom i Statoil, Klaus Mohn. Sammen med én annen, sjeføkonom Kyrre M Knudsen i SR-bank, spår Mohn en oljepris rundt 80 dollar ved utgangen av 2015 og rundt 90 dollar ved utgangen av 2016.

- Når tilstrammingen først kommer, tror jeg oljeprisen kan komme raskt opp, sier Mohn.

Han viser til at dagens lave priser vil gjøre at både tilbudet dempes og at etterspørselen øker.

- Da får vi en tilstramning i markedet, sier Mohn.

Likevel ser heller ikke han for seg en oljepris over 100 dollar med det første.

- Med den volatiliteten man har hatt i oljemarkedet kan man selvsagt ikke utelukke at prisen kommer over 100 dollar i overskuelig fremtid, men de nærmeste par årene vil jeg bli overrasket om vi ser en oljepris over 100 dollar, sier Mohn.

I takt med at oljeprisforventningene er justert ned, har økonomene også justert sine prognoser for oljeinvesteringene.

Gjennomsnittet av svarene de ga før jul, viste et oljeinvesteringsfall på 13 prosent. Svarene denne gangen tilsier et fall på 16 prosent i år.

Sjeføkonom i SR-Bank, Kyrre M Knudsen skiller seg ut ved å spå et fall på fem prosent, mens alle andre spår at fallet blir på 15 prosent eller mer. I den andre enden av skalaen er direktør Knut Sunde i Norsk Industri, som tror fallet i oljeinvesteringene i år blir på mer enn 20 prosent.

Det er også bred enighet om at oljeinvesteringene vil falle videre i 2016. De fleste spår et fall på ti prosent.

Les også:

Disse tre faktorene skaper størst usikkerhet

Derfor tror de på enda svakere krone  

Flertallet tror boligpristoppen er nådd dnPlus  (Krever innlogging - les alt i fire uker for 1 krone)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.