Oljeprisen har steget kraftig de siste månedene og er nå på over 60 dollar per fat - sitt høyeste nivå på mer enn to år. Den norske kronen har den siste tiden gått motsatt vei og svekket seg mot flere valutaer. Euroen er blitt mer enn to prosent dyrere, mens dollaren er blitt fire prosent dyrere.

Dette mener sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets kan få Norges Bank til å heve styringsrenten tidligere enn ventet.

– Den merkelige kombinasjonen av høyere oljepris og svakere krone taler for en tidligere renteheving, skriver Bruce i en rapport fra meglerhuset.

Vanligvis pleier kronen å styrkes når oljeprisen stiger, og svekkes dersom oljeprisen faller.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Rapporten heter «Norges Bank right now» og beskriver hva økonomene i Nordea Markets tror Norges Bank hadde gjort dersom den skulle tatt en rentebeslutning og laget ny rentebane akkurat nå.

Økonomene sammenligner data som har kommet inn siden Norges Banks forrige pengepolitiske rapport med anslagene til sentralbanken. I rapporten skriver Bruce at dette ikke må blandes med meglerhusets renteprognose, som er basert på hvordan de tror økonomien vil utvikle seg fremover.

I tråd med sentralbankens anslag

Bruce skriver at norsk økonomi stort sett har utviklet seg i tråd med Norges Banks prognoser i forrige pengepolitiske rapport som ble publisert i september.

– Registrert ledighet har falt litt mer enn ventet de siste to månedene, men avviket er fortsatt moderat. Løpende indikatorer på privat konsum har vært litt på den svake siden de siste månedene, men årsveksten i konsumet er fortsatt relativt høyt og i tråd med Norges Banks anslag, skriver han.

Videre viser Bruce til bekymringen rundt nedgangen i boligmarkedet.

– Men boligprisene var faktisk marginalt sterkere enn Norges Bank ventet forrige måned, skriver han.

Fredag ble det publisert norske inflasjonstall som også var på linje med sentralbankens anslag.

Kan øke rentebanen med 20 basispunkter

Det er imidlertid to faktorer har utviklet seg helt annerledes enn sentralbanken har sett for seg.

– Den norske kronen og oljeprisen har utviklet seg vesentlig forskjellig fra anslaget til Norges Bank, skriver Bruce.

Han peker på at kronen holder seg mye svakere enn sentralbanken har anslått, til tross for den kraftige økningen i oljeprisen.

– Sammen kan de to øke rentebanen med 20 basispunkter i gjennomsnitt i 2018, skriver han.

– Stor overraskelse på markedet

Sjefanalytikeren mener det som har skjedd siden september nå taler for en rentebane der det ligger for fullt an til en heving av renten i midten av 2018.

– En slik rentebane ville kommet som en stor overraskelse på markedet, påpeker Bruce.

Samtidig trekker han frem at oljeprisen, norske kroner og andre faktorer kan endre seg frem til sentralbanken legger frem neste pengepolitiske rapport i desember.

I tillegg viser Bruce til at til tross for at Norges Bank i det siste har handlet med konsistent hva gjelder utvikling i nøkkeltall og finansielle variable, tviler meglerhuset på at det faktisk vil komme en renteøkning så tidlig i renteprognosen. Han peker på at sentralbanken utviser skjønn i rentesettingen og at den tidligere har argumentert for å gå forsiktig frem når rentene er lave.

Størst sannsynlighet for heving i 2019

Ved Norges Banks siste rentemøte i oktober, som var et såkalt mellommøte, ble det ikke lagt frem ny pengepolitisk rapport. Renten ble som ventet holdt uendret på 0,5 prosent.

Sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen, ble sist oppdatert på rentemøtet i september. Den viser at det er størst sannsynlighet for at renteøkning kommer i juni 2019. Men rentebanen åpner for at renten kan bli satt opp allerede i september neste år.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da. (Vilkår)

Meyers advokat med kraftige utfall mot media
Dag Steinfeld, advokaten til SSB sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme.
03:29
Publisert: