– Høy oljepris vil øke inntektene til staten, men de pengene skal jo spares, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Når finansminister Siv Jensen tirsdag skal legge frem revidert statsbudsjett for 2018, er virkeligheten for enkelte områder av norsk økonomi en helt annen enn da det opprinnelige statsbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor.

I budsjettet fra oktober hadde regjeringen et anslag på en oljepris på 438 kroner fatet i 2018, noe som tilsvarer rundt 55 dollar. Dette tilsvarte omtrent oljeprisen på dette tidspunktet.

Siden har oljeprisen steget kraftig, og er nå oppe i 77 dollar fatet.

På grunn av en svak kronekurs er oljeprisen målt i kroner nå hele 618 kroner. Det er på nivå med gullalderen før oljeprisen stupte høsten 2014, da det var full fest i oljebransjen.

Vil øke pengebingen

Når professor Holden mener prishoppet ikke gir noen grunn til budsjettfest, er det med henvisning til handlingsregelen, som nettopp skal sørge for en jevn innfasing av oljepenger i norsk økonomi.

Ifølge handlingsregelen skal regjeringen i snitt bruke tre prosent av verdien på Oljefondet ved årets slutt. Det en høy oljepris uansett vil påvirke, er størrelsen på oljepengebingen vår – og dermed fremtidig bruk gjennom handlingsregelen.

– Dersom oljeinntektene i år øker med 100 kroner, så kan vi bruke tre kroner mer til neste år, forklarer Holden, som til daglig underviser i makroøkonomi på Blindern.

Tror på kraftig oppjustering

Bjarne Schieldrop i SEB har tatt frem kalkulatoren og kommer til at snittet for 2018 så langt ligger på 68,83 dollar fatet. Oljeanalytikeren mener at dersom man tar for seg markedet for resten av året, så gir det en snittpris på 73,30 dollar fatet.

– Da bør de legge til grunn en snittpris på rundt 75 dollar fatet. Hvis de gjør noe annet, er det litt rart, sier Schieldrop.

Det er det flere som er enige i:

– Det skal skje ganske dramatiske ting for at den gjennomsnittlige oljeprisen for 2018 skal ende på 55 dollar, sier Teodor Sveen-Nilsen, oljeanalytiker i Sparebank 1 Markets.

Ble tatt på sengen av prisoppgangen

Sveen-Nilsen innrømmer at også han ble tatt litt på sengen over den kraftige prisoppgangen de siste månedene.

– Helt klart, oljeprisen har gått mer enn vi trodde, sier han.

Begge analytikerne forklarer at det først og fremst er produksjonskuttene til oljekartellet Opec som har ført til oljeprisoppgangen. I tillegg har det vært en sterk etterspørselsvekst.

På tilbudssiden har produksjonen i Venezuela falt på grunn av den pågående krisen i landet, mens USA-sanksjonene mot Iran som ble innført denne uken kommer på toppen av det hele.

– Opec har manipulert markedet og holdt tilbake produksjonen. Hvis de ikke hadde gjort det, hadde vi fremdeles hatt en lav oljepris, sier Schieldrop. (Vilkår)

OL-gullvinneren snuser på karriere i finans
- Man må være litt rar for å få til ting. Trainee Johannes Høsflot Klæbo om livet etter skikarrieren
02:39
Publisert: