Den norske sesongjusterte PMI-indeksen steg med 2,7 poeng i oktober, til 53,4.

Dermed fortsatte altså oppgangen i aktiviteten i norsk industri fra september. Tall under 50 indikerer avtagende aktivitet i økonomien.

PMI-indeksen for norsk industri er basert på en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Undersøkelsen er et samarbeid mellom DNB og Nima.

– DNB PMI steg i oktober, noe som indikerer økende aktivitet sist måned. Indeksen for nye ordre og sysselsetting steg markant, mens produksjonsindeksen falt. Til sammen steg disse indeksene med 3,6 poeng og er over 50 for første gang siden februar, skriver DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal i en kommentar.

På forhånd ventet DNB Markets at PMI-indeksen skulle holde seg over 50 også i oktober.

I mars, da den første runden med koronarestriksjoner ble innført, falt norsk PMI til 41,9, det laveste nivået siden våren 2009.

Aktiviteten ble rammet av korona

Aktiviteten i norsk økonomi falt kraftig i mars, samtidig som det innledende koronasjokket. Siden den gang har aktiviteten tatt seg gradvis opp.

Totalindeksen, som sier noe om aktiviteten i norsk industri, består av flere delindekser:

  • Produksjonsindeksen falt med 0,8 poeng til 51,2.
  • Indeksen for nye ordre steg med 6,7 poeng til 56,4 poeng, noe som er det høyeste nivået siden mai 2019.
  • Sysselsettingsindeksen steg med 4,4 poeng til 49,1.
  • Leverandørenes leveringstid og lager steg 0,4 poeng til 58,5.

Oppgang i september

I september steg indeksen med 3,4 poeng til 50,3, noe som pekte mot at fallet i aktiviteten i industrien hadde stoppet opp.

– Det vi har sett er en tydelig nedgang i industriaktiviteten fra og med februar. Nå ser det ut til å være stabilisert og det ser ut som nedgangen har stanset opp. Det har vært en tydelig bedring siden juli og august, sa seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til DN da september-tallene ble lagt frem. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.