Etter noen år i motbakke, blomstrer optimismen i norsk næringsliv.

Onsdag kom det flere signaler som støtter opp under dette synet. En undersøkelse fra Nordea viser at åtte av ti bedrifter, av til sammen 16.000 spurte, ser lyst på utviklingen de neste tre årene. Samtidig spår OECD god vekst i norsk økonomi.

Utviklingen er gledelig for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), den største arbeidsgiverorganisasjonen i Norge. Sjeføkonom Øystein Dørum advarer likevel mot skjær i sjøen.

– Oppgangen er drevet av høy oljepris og svak kronekurs. Akkurat nå får vi i pose og sekk, sier Dørum.

Han mener dette er en unormal kombinasjon som ikke kan fortsette. Ifølge sjeføkonomen er faren for en kronestyrkelse overhengende.

– Forbausende robust

– Det er vanskelig å se for seg at kronen ikke skal styrke seg med dagens høye oljepris. Dersom kronen egentlig er for svak, er det en fare for at vi kan få en kronerekyl. Dette er en potensiell sjokkvariabel for mange norske bedrifter, sier Dørum og legger til:

– Sammen med et relativt dyrt lønnsoppgjør, kan det til neste år bremse veksten i norsk økonomi.

Historisk har kronen styrket seg i takt med stigende oljepris.

Her er utviklingen siden nyttår:

  • Prisen på nordsjøolje, Brent 1. posisjon, har steget fra rundt 67 dollar fatet til dagens nivå på litt over 75 dollar fatet.
  • Prisen på én euro har falt fra om lag 9,8 kroner til 9,6 kroner.

– Det er overraskende at ikke utslagene på kronekursen har vært større. Kronekursen har vært forbausende robust på et svakt nivå, sier Dørum.

Ifølge sjeføkonomen kan det være to årsaker til dette:

1. Markedet mener at oljeprisoppgangen er forbigående.

2. Oljeprisen har mest å si for kronekursen når den er veldig høy eller veldig lav.

– Mye tyder på at oljeprisoppgangen ikke blir permanent, og at dette kan være forklaringen, sier Dørum.

– Kronerekylen kan komme hvis oljeprisen blir liggende på dagens nivå eller høyere, advarer han.

Ikke lagt til grunn

En svak kronekurs er en fordel for både eksportbedrifter og reiselivsnæringen, samt oljeleverandørbedrifter i Norge med utenlandske konkurrenter.

– Dette handler om alle som er utsatt for utenlandsk konkurranse, noe som utgjør en stadig større del av økonomien, sier han.

I hovedoppgjøret ble det satt en ramme på 2,8 prosent lønnsvekst, mens NHO gikk inn i forhandlingene med et øvre handlingsrom på 2,7 prosent.

– Da vi gikk inn i lønnsoppgjøret la vi ikke til grunn at kronen skulle styrke seg, påpeker sjeføkonomen.

Leder i bransjeorganisasjonen NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, forventer ikke at kronen forblir på dagens svake nivå.

– Momsøkning og et dyrt lønnsoppgjør har gitt et prispress i bransjen som neppe oppveies av litt svakere krone i dag. Forhåndsbookingen for i sommer er god, men det er store utfordringer for mange konferansehoteller som mistet mye av omsetningen sin da oljebråstoppen inntraff, sier hun.

Sentralbankens dilemma

Det er ventet at styringsrenten skal heves etter sommeren eller på nyåret. En høyere rente vil normalt bety at valutaen styrker seg fordi det går bedre i økonomien.

– Hvordan bør pengepolitikken innrettes?

– Jo mer sentralbanken klarer å presse renten opp, dess bedre er det. Det nye inflasjonsmålet gir på kort sikt noe mer rom for å dra opp renten, men det fordrer at sentralbanken ikke har kronekursen mot seg, svarer Øystein Dørum.

Norges Bank skal sette styringsrenten for å sikre en prisstigning (inflasjon) som over tid er nær 2,0 prosent, målt ved konsumprisindeksen. Dette målet ble tidligere i år senket fra 2,5 prosent.

– Og finanspolitikken?

– Hvis oljeprisen blir liggende på 80 dollar fatet frem til 2060 i stedet for de 60 dollar fatet regjeringen har forutsatt, vil statsbudsjettets langsiktige finansieringsgap grovt regnet reduseres fra fem til snaut tre milliarder kroner årlig. Samtidig er det mye som tilsier at oljeprisen neppe blir liggende så høyt, svarer sjeføkonomen. (Vilkår)

Meretes Utvalgte: «Må ha»-sancerre
Sancerre passer den tidlige sommervarmen ypperlig. Dette er vinen å drikke til lette salater, til grønne ferske asparges og til skalldyr.
01:05
Publisert: