– Etter det store fallet vi så i mars og april forventet vi en sterkere oppgang i mai. I månedene som kommer må vi forvente en sterk opphenting, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

Onsdag la Statistisk sentralbyrå frem ferske tall som viser at norsk fastlands-bnp steg 2,4 prosent i mai fra måneden før. Det kommer etter et fall på over 11 prosent i mars og april, som følge av smitteverntiltak mot korona.

Likevel sier Haugland at hun er skuffet over veksten. Selv trodde hun på en oppgang på fire prosent for bnp i mai.

– I en normal situasjon ville vi hatt vekst i denne perioden. Så selv om nivåene fra februar blir hentet inn, betyr ikke det at det er en normal situasjon igjen, sier Haugland.

Tross oppturen i mai er fastlands-bnp i Norge fortsatt 8,9 prosent lavere enn i februar, og DNB har som anslag at bnp er tilbake på førkrise-nivåer i andre kvartal neste år.

«Langt unna førkrisenivåer»

Særlig var det kultur, underholdning og annen tjenesteyting som bidro til oppgangen i mai, i tillegg til helse- og omsorgstjenester. De to steg henholdsvis 59,2 og 11,2 prosent. Det påpekes imidlertid av SSB at nivåene fortsatt er vesentlig lavere enn i februar.

Videre går det frem at også overnattings- og serveringsvirksomhet var en viktig bidragsyter til oppgangen i mai. Sektoren steg 23 prosent fra april til mai.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, mener oppgangen kunne vært sterkere
Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, mener oppgangen kunne vært sterkere (Foto: Fartein Rudjord)

Imidlertid viser mai-tallene at nedgangen fortsatte innen industri og tjenesteyting til forretninger. De falt henholdsvis 0,8 og 14,8 prosent.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener det var god grunn til å vente oppgang på forhånd. Han viser til blant annet statistikk for kredittkortbruk og det faktum at arbeidsledigheten har sunket siden toppen under korona.

Likevel mener han at oppgangen kunne vært sterkere.

– Det viktigste å minne seg selv på nå er at vi er langt unna å være tilbake på førkrisenivåer, sier han. I NHOs prognose for norsk økonomi legger de til grunn at koronafallet i fastlands-bnp skal være tilbake på nivåene fra slutten av 2019 i slutten av 2022.

Sjeføkonomen advarer om en «lang og tornefull vei» tilbake for industrilandene, og trekker frem at smittesituasjonen i utlandet vil påvirke norsk økonomi også fremover.

– Det at Norge åpner opp fordi vi får kontroll på korona er ikke nok alene. Hvordan smittesituasjonen i andre land utvikler seg vil påvirke impulsene mot norsk økonomi. Nyheter fra Europa og USA de siste dagene er heller ikke oppløftende, konstaterer Dørum.

Mye avhenger av korona

Sjeføkonomen er klar på at mai-tallene fra SSB er et tegn på at norsk økonomi fortsatt er i en fase der det gjenstår mye før man kan snakke om friskmelding.

Han trekker spesielt frem veksten på nesten 60 prosent innen kultur, underholdning og annen tjenesteyting som et «enormt tall».

– Dette er ikke prosentvise endringer man forventer å se i en utviklet økonomi som den norske. Det sier noe om krisen vi har vært i, og viser at effektene vil merkes også fremover.

Om den fortsatte nedgangen i tjenesteyting til forretninger sier Dørum at han tror det er et uttrykk for den andre runden med koronaeffekter.

– Når det er svikt i etterspørselen og inntektene, så synes det, konstaterer han.

– Hvordan ser du for deg utviklingen fremover?

– I juni tror jeg veksten vil bli høy, og etter det vil det nok avta noe, selv om veksten fortsatt kommer til å være der. Det har å gjøre med at noen næringer vil bruke lengre tid på gjeninnhentingen enn andre, sier Dørum, som samtidig understreker at det vil være støy og usikkerhet knyttet til tallene.

Haugland i DNB tror oppgangen skal fortsette, gitt det store fallet i mars og april. Hun kommer samtidig også med en advarsel.

– Det er vanskelig å anslå nøkkeltall under korona og det er usikkerhet knyttet til estimatene fordi situasjonen er helt spesiell, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.