Dørum sier tallene viser at norsk økonomi går riktig vei.

– Vi ser det på at ledighetstallene er nedjustert og at sysselsettingstallene er justert opp. Det stemmer med den virkeligheten vi ser utenfor vinduene våre og som våre medlemmer forteller oss om, sier Dørum til NTB.

– Revidert budsjett skal normalt ikke inneholde store endringer hvis ikke særskilte forhold skulle tilsi det, men det har ikke vært noen slike særskilte forhold den siste tiden. Det er derfor betryggende at de opprettholder innretningen fra statsbudsjettet i høst, som gir en veldig forsiktig påvirkning på norsk økonomi, sier Dørum.

Regjeringen jekker ned oljepengebruken med 5,6 milliarder kroner fra budsjettet i fjor høst.

– Vi vet ikke detaljene ennå om hvorfor de gjør det, men min gjetning er at dette i første rekke reflekterer nye anslag, for eksempel på ledigheten, som vil gi lavere utgifter til dagpenger. Det kan også tenkes vi har fått en høyere anslag på trendvekst i fastlandsøkonomien, som gjør at man kan senke uttaket av oljepenger, sier Dørum.

– Det er i hvert fall lite sannsynlig at de har kuttet utgifter i den størrelsesordenen. Men det som ikke fremgår av det som sies, men som er det ubehagelig faktum, er at dette indikerer at det blir mindre å rutte med i årene fremover, sier Dørum.(Vilkår)

Særegen suv
DS 7 Crossback er en helt fersk, fransk suv som gjør ting på sin egen måte.
01:53
Publisert: