Årets utgave av Kommune-NM tegner et bilde av et Norge med store konjunktur-forskjeller. Mange vestlandskommuner sliter fortsatt etter krisen i oljenæringen, mens oppdrettskommunene langs hele norskekysten jubler over høye laksepriser. 

De neste ukene vil DN publisere reportasjer fra noen av stedene som utmerker seg i Kommune-NM. Kommunene på topp er i år som tidligere Sola, Bærum og Oslo.

Kommunene på det sentrale Østlandet har alltid ligget høyt i rangeringen, og den relative utviklingen i forhold til resten av landet har vært spesielt sterk det siste året.