Tirsdag slapp NHO sin tredje og nest siste «Økonomisk overblikk»-rapport for året.

Der nedjusteres det norske bnp-vekstanslaget fra den forrige rapporten i juni, med bakgrunn i svakere vekstutsikter i verdensøkonomien og høyere inflasjon.

NHO anslår nå en bnp-vekst for Fastlands-Norge på tre prosent i år, 1,1 prosent neste år og 1,6 prosent i 2024. For i år og neste år er anslagene nedjustert med henholdsvis 0,5 og 1,1 prosentpoeng fra den forrige rapporten.

– Jeg har holdt på med dette i noen tiår, og vi hadde sjokk med finanskrisen, sjokk med 11. september, med pandemien og med invasjonen. Akkurat med denne rapporten er det ingen sjokk, men tross det er nedjusteringene betydelige, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Til sammenligning har Norges Bank anslått et fall i fastlands-bnp på 0,3 prosent neste år.

Norge klarer seg bedre

Siden sist rapport før sommeren har Russlands invasjon i Ukraina fortsatt i ufortrødent tempo, samtidig som at både prisvekst og renter har kommet kraftig opp.

Sentralbankene rundt om i verden har tråkket kraftig på gassen i kampen mot inflasjonen, som både i Norge og flere land ligger skyhøyt over langsiktige mål på to prosent årlig prisvekst.

Både Norges Bank og dens internasjonale motparter har flere ganger de siste månedene vært krystallklare på at økninger i styringsrenten er blitt det viktigste våpenet mot den høye inflasjonen, selv om det er kommet flere og flere kritiske stemmer i det siste.

Blir det tatt for hardt i med renteøkningene, og har sentralbanken sett seg blind på inflasjonen?, er spørsmålet flere har stilt.

I den ferske rapporten anslår NHO en rentebane tett opp mot Norges Banks anslag ved sist rentemøte. Det vil innebære en styringsrente på rundt 2,75 prosent innen årsslutt, og en rentetopp på rundt tre prosent neste vår. Samtidig er også arbeidsledigheten på rekordlave nivåer.

Sjeføkonom Dørum beskriver situasjonen som paradoksal, og sier at stemningen blant NHOs medlemsbedrifter har snudd og blitt vesentlig dårligere på kort tid.

– På den ene siden har vi rekordlav arbeidsledighet på 1,6 prosent, og fortsatt sier halvparten av våre medlemsbedrifter at de mangler fagfolk. Samtidig ser vi at vi mister styringsfart, altså vekst. Egentlig har norsk økonomi stått stille en stund. Skal man ta nasjonalregnskapstallene per måned på alvor er det lavere aktivitet nå enn det var før omikron i fjor.

Han legger til:

– Vi venter nedgang i aktiviteten hos handelspartnerne våre de nærmeste kvartalene, og stagnasjon i norsk økonomi. En viktig grunn til at vi er litt mer optimister for Norge enn internasjonalt er at vi er «hedget» – vi tjener også på de høye gass-, olje- og råvareprisene.

Presset avtar

Det legges samtidig til grunn at presset i norsk økonomi vil avta fremover.

NHO begrunner det med lavere vekst i sysselsetting enn i arbeidstilbud, og at mindre press vil dempe prisveksten. Likevel opererer NHO med et prisvekstanslag på 4,3 prosent neste år, og 2,4 prosent i 2024.

«Inflasjonsøkningen er i utgangspunktet knyttet til de kraftige prisimpulsene fra utlandet, særlig på råvarer og energi som er viktige innsatsfaktorer i mye norsk produksjon, men avspeiler også at bedriftene har sendt deler av kostnadsøkningene videre ved å sette opp sine priser», heter det i rapporten.

NHO er samtidig klare på at anslagene er usikre, og viser til den siste utviklingen i Ukraina, der Russland nå har annektert fire regioner øst i landet.

Med det kan ytterligere forstyrrelser i energiforsyningen bli en mulighet, skriver NHO.

«Været, energiforbruket og utviklingen i andre energileveranser vil også spille inn. I verste fall kan EUs gasslagre være tomme på senvinteren, med energirasjonering til følge. Videre er det stor usikkerhet om adferden til bedrifter og husholdninger fremover», heter det videre.

På den andre siden trekkes det likevel frem at flaskehalsproblemene på vei ut av pandemien er i ferd med å lette, og NHO ser en reell mulighet for lavere renter på sikt. Det vises til fallende leveringstider i industrien, i tillegg til fallende råvarepriser og fraktrater.

«Dette vil dempe inflasjonsimpulsene og muliggjøre lavere renter på sikt. Utpå høsten neste år er det derfor utsikter til mer normal marsjfart rundt oss», mener NHO. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.