– Det er en veldig god tradisjon i Norge at sentralbanken har en uavhengighet i forhold til politiske myndigheter. Jeg legger til grunn at den fortsetter, og det er viktig at den fortsetter, og at ikke rentebeslutninger blir gjenstand for løpende politiske drøftinger, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Tidligere i år bestemte regjeringen at inflasjonsmålet som Norges Bank skal styre etter senkes fra 2,5 til 2,0 prosent. Noen uker senere gikk et flertall i finanskomiteen på Stortinget imot denne endringen, noe som vakte oppsikt både nasjonalt og internasjonalt.

Kronekursen falt brått, og Bloomberg skrev: «Politikk senker kronen».

Kort tid etter endret deler av komiteen tonen, og sa at inflasjonsmålet var noe regjeringen skulle bestemme.

«Høyere renter en god ting»

Mandag var det høring på Stortinget om det nye inflasjonsmålet. Der brukte sentralbanksjef Øystein Olsen god tid på å forklare overfor finanskomiteen hva det nye inflasjonsmålet innebærer.

– Det nye målet vil ha liten betydning for renteutsiktene den nærmeste tiden. Vi vil fremdeles legge stor vekt på utviklingen i aktivitetsnivået i norsk økonomi. Vi vil legge til at når det er utsikter for at rentene kan komme opp etter et tiår med unormalt lave renter, så er dette en konsekvens av at sysselsettingen faktisk øker. Det er en god ting, understreket Olsen overfor finanskomiteen.

Under høringen fikk Olsen en rekke spørsmål fra finanskomiteens medlemmer om alt ifra hvordan det nye inflasjonsmålet vil påvirke lønnsoppgjøret, til hvordan forrige ukes svake inflasjonstall henger sammen med kronestyrkelsen den siste uken.

«Fulgte nøye med»

Sentralbanksjefen innrømmer at han fulgte nøye med på diskusjonen som oppsto i finanskomiteen for noen uker siden, da et flertall gikk imot det nye inflasjonsmålet.

Olsen forteller at det var den diskusjonen som gjorde at han brukte en del tid på å forklare det nye inflasjonsmålet på mandagens høring.

– Når Stortinget mener noe annet enn regjeringen, må regjeringen som regel forholde seg til det, sa Rigmor Aasrud til DN. Til venstre sentralbanksjef Øystein Olsen.
– Når Stortinget mener noe annet enn regjeringen, må regjeringen som regel forholde seg til det, sa Rigmor Aasrud til DN. Til venstre sentralbanksjef Øystein Olsen. (Foto: Elin Høyland)

KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, var blant dem som stemte imot det nye inflasjonsmålet i slutten av april, men han understreket siden at endringen allerede er gjort og at dette er regjeringens domene.

Rigmor Aasrud, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, sto fast ved at hun forventet at regjeringen lytter til stortingsflertallet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjorde mandag for Stortinget om det nye inflasjonsmålet.
Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjorde mandag for Stortinget om det nye inflasjonsmålet. (Foto: Elin Høyland)

– Jeg regner med at regjeringen forholder seg til det stortingsflertallet mener. Når Stortinget mener noe annet enn regjeringen, må regjeringen som regel forholde seg til det, sa Aasrud den gangen.

Advarer mot at renten diskuteres politisk

Sentralbanksjef Øystein Olsen er klar på at han mener de har vært tydelige nok i sin kommunikasjon rundt det nye inflasjonsmålet.

Han forteller at virkningen ble nøye beskrevet i den siste pengepolitiske rapporten som Norges Bank kom med, og at det som eventuelt vil føre til at renten i Norge kommer opp, ikke er et nytt inflasjonsmål, men positive drivkrefter for norsk økonomi og verdensøkonomien.

– Når det kommer til hva virkningen vil være på lang sikt, så er konklusjonen at det ikke vil føre til vesentlige endringer i pengepolitikken. Det har vi vært tydelig på, sier Olsen.(Vilkår)

I 30 år har Arne Aasan (81) målt nedbør
Dag ut og dag inn har Arne Aasan i Mosvik i Trøndelag hentet nedbørsbeholderen i hagen og meldt inn målingene til Meteorologisk institutt.
01:40
Publisert: