Fredag ble regjeringens perspektivmelding lagt frem. Hvert fjerde år legger den norske regjeringen i dette dokumentet frem en oversikt over de viktigste utfordringer for økonomi og samfunnsutvikling for flere tiår frem i tid.

I forbindelse med fremleggelsen kommer finansminister Siv Jensen med en advarsel: Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis det ikke blir gjort endringer.

Blant de viktigste utfordringene for Norge fremover er den demografiske utviklingen: Det blir flere eldre og folk lever lenger.

Det er i utgangspunktet godt nytt, men fører altså til at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene, påpeker regjeringen.

I meldingen minner regjeringen om at oljeinntektene ikke lenger vil veie opp for utgiftsveksten. Situasjonen blir i stedet stikk motsatt: Oljeinntektene vil få mindre betydning for finansieringen av velferdsstaten.

«Økt skatt løser ikke utfordringene»

Gapet mellom inntekter og utgifter betyr ifølge Jensen at vi må gjøre noe annerledes i fremtiden. Regjeringen mener det er to strategier for å trygge velferdssamfunnet i fremtiden: øke yrkesdeltakelsen og ta i bruk nye og bedre løsninger i offentlig sektor.

– At mange er i jobb er nøkkelen til å finansiere velferdsordningene. Vi må skape flere jobber, flere må stå lenger i arbeid, og flere må jobbe heltid. Vi må sørge for at ikke helseproblemer, språkvansker eller manglende eller utdatert kompetanse hindrer folk i å være i jobb. Hvis vi i tillegg lykkes med å få mer ut av pengene som brukes i offentlig sektor, får vi mer velferd, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding fredag.

– Økt skatt løser ikke utfordringene. Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser, sier Jensen.

Regjeringen mener trekker frem tre punkter som oppsummerer hva som er viktig for en vellykket utvikling fremover:

Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting

Velstandsveksten må nå fram til alle

Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter

Godt utgangspunkt

Jensen minner samtidig om at utgangspunktet for norsk økonomi er fremdeles godt, ifølge regjeringens egen vurdering: 

  • Mange er i arbeid
  • Norge har store naturressurser
  • Vi har solide statsfinanser
  • Vi har et godt utdanningssystem som gir kompentent arbeidsstyrke
  • Inntekt og velstand er også jevnere fordelt enn i de fleste andre land

– De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.