Den norske sesongjusterte PMI-indeksen falt med 0,2 poeng i januar, til 51,6. Det tyder likevel på fortsatt aktivitet i industrien, med omtrent samme takt som i november og desember. Dette til tross for strengere koronatiltak både i Norge og resten av verden.

– Dette er i passelig godt samsvar med inntrykket av industrien for øvrig. Utviklingen har vært relativt bra gjennom høsten, sier DNB-økonom Kyrre Aamdal.

PMI-indeksen for norsk industri er basert på en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Undersøkelsen er et samarbeid mellom DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima).

Tall under 50 indikerer avtagende aktivitet i økonomien, mens over 50 indikerer økt aktivitet.

Tross en stabil hovedindeks, spriker det i delindeksene:

  • Produksjonsindeksen falt med 2,4 poeng til 47,5. Nedgangen var like stor i desember.
  • Indeksen for nye ordre steg med 0,2 poeng til 47,3 poeng.
  • Sysselsettingsindeksen falt med 2,9 poeng til 48,4.
  • Leverandørenes leveringstid og lager steg 4,2 poeng til 71,6. En høy indeks her er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også reflektere lang leveringstid og transportproblemer.

Dermed steg indeksen for nye ordre marginalt, mens indeksene for sysselsetting og produksjon falt markant. Dette kan peke mot en oppbremsing av aktivitet.

Kyrre Aamdal (norsk og svensk økonomi). DNB Markets
Kyrre Aamdal (norsk og svensk økonomi). DNB Markets (Foto: Mikaela Berg)

DNB-økonom Aamdal sier at PMI-tallene for januar var vanskelig å tolke.

– Hovedindeksen holder seg stabilt oppe, men delindeksene spriker noe. Sånn sette er tallene mer usikre enn vanlig. Det kan være vi er i ferd med å få et litt svakere bilde.

Han trekker frem strenge smitteverntiltak i Norge og Europa, samt diskusjonen rundt tilgang på utenlandsk arbeidskraft som faktorer som spiller inn. Han minner likevel på at man er langt unna oppbremsingen slik den var i mars og april.

– Det er et godt tegn. Det virker som industribedriftene ikke er like hardt rammet av tiltakene og har innrettet produksjonen etter smitteverntiltakene, sier Aamdal(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.