DNB PMI for november avtok med 1,6 poeng til 53,7 og er dermed på linje med gjennomsnittet hittil i år, ifølge en melding fra DNB og NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk).

PMI-tallene måler vareflyten i bedriftene og kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Ifølge DNB Markets var det på forhånd ventet en nedgang i den norske innkjøpssjefindeksen til 53,3 poeng i november.

Det var særlig indeksene for produksjon som bidro til å trekke PMI ned, men sysselsettingsindeksen avtok også noe, ifølge meldingen.

«Indeksen tyder på en moderat oppgang i norsk industri. Industrien støttes av en svak krone, men utsikter til avtagende investeringsvekst kan svekke industrien fremover. Dagens indeks vil neppe påvirke Norges Banks vurderinger.», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en markedsoppdatering.

Aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp

Økonomen påpeker at Norges Bank i større grad vektlegger sitt eget regionale nettverk når den vurderer den økonomiske utviklingen, men understreker samtidig at DNB PMI støtter opp under bildet om en for tiden positiv utvikling i industrien.

«Vi tror styringsrenten blir liggende på dagens nivå på 1,50 prosent i årene fremover og dagens indeks vil ikke endre det synet.», skriver Aamdal i oppdateringen.

Ordreindeksen steg og indeksen for eksportordre er igjen over 50. Indeksen for lager og leveringstid pekte også mot oppgang i aktiviteten. PMI svinger noe fra måned til måned, men en beregnet trend indikerer at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp, ifølge meldingen.

Produksjonsindeksen falt med hele 5,9 poeng i november til 53,0 og reverserte mesteparten av oppgangen i oktober. Trenden i produksjonsindeksen har vært svakt nedadgående siden desember i fjor og var fortsatt fallende i november.

Indeksen for nye ordre steg med 3,1 poeng til 55,2 i november. Hjemmemarkedsordrene avtok med 0,3 poeng til 52,2 i oktober. Eksportordrene økte fra 49,0 i oktober til 51,4 i november.

Lengre leveringstid

Sysselsettingsindeksen avtok med 1,3 poeng til 56,8 i november. Trenden i indeksen har vært sideveis på et relativt høyt nivå den siste tiden.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,2 poeng til 54,1 i november. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 4,6 poeng til 46,4 i november. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet, ifølge meldingen.

Svensk PMI for industrisektoren var 45,4 poeng i november, fra ikke-reviderte 46,0 måneden før. Ifølge Infront Data var det på forhånd ventet en indeks på 46,7 poeng.

PMI-indeksen for norsk industri er basert på en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer, og er et samarbeid mellom DNB og Nima (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk). PMI regnes ofte som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.