PMI-undersøkelsen fra Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (Nima) og DNB for januar endte på 50,0, noe som indikerer uendret aktivitet i norsk industri fra desember til januar, justert for normale sesongsvingninger.

Tross uendret samleindeks, var det bevegelser i underindeksene. Produksjonstakt, leverandørenes leveringstid og lager av nyinnkjøpte varer steg i januar.

Ordreinngangen stuper i Norge

Men ordreinngangen og sysselsettingen falt, og med unntak av oktober har ordreinngangen vært fallende de siste syv månedene. Indeksen for nye ordre falt med 1,3 poeng, til 46,7 i januar, og det er særlig det norske hjemmemarkedet som svikter. Der ordrene var delt inn etter hjemme- og eksportmarked var det nedgang på henholdsvis 6,1 og 0,5 poeng.

Dette kan indikere at produksjonstakten på sikt også kan gå ned etter hvert som lagrene fylles opp, med mindre ordreinngangen tar seg opp igjen.

I undersøkelsen rapporterte flere om prisfall på blant annet stål og trelast, mens det var et mer blandet bilde for innsatsvarer som steg i pris.

Produksjonsindeksen steg med 1,7 poeng til 52,0 i januar, mens indeksen for nye ordre falt med 1,3 poeng til 46,7 i januar.

Sysselsettingsindeksen avtok med 0,7 poeng til 51,1 i januar, og er dermed lavere enn indeksens langsiktige gjennomsnitt for første gang siden januar 2021. Det er i tråd med de fleste økonomenes antagelser om at arbeidsledigheten kan øke noe etter hvert som rentehevelsene og generelt økte kostnader slår inn i økonomien, både i næringslivet og hos forbrukerne.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,4 poeng til 51,1 i januar. Det er fortsatt en indeks som betyr økt leveringstid, men indeksen er lavere enn vanlig. Økt leveringstid er ifølge undersøkelsen normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 1,4 poeng til 51,3 i januar. Lageroppgangen assosieres med lavere etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks.

84 bedrifter deltok i undersøkelsen i januar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.