Ferske tall fra DNB og Nimas pmi-indeks viser at aktiviteten i norsk industri avtok noe i november. For måneden havnet pmi-indeksen på 51,2, ned 1,7 poeng fra oktober.

Pmi er en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Indeksen slippes hver måned i mange av de viktigste økonomiene i verden, og regnes som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 indikerer økt aktivitet, mens verdier under 50 indikerer fallende aktivitet.

I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima.

I oktober tok indeksen seg klart opp med 2,9 poeng til 53,1, etter et sammenhengende fall fra juli til og med september. Men i november ble altså noe av oppgangen reversert.

– Hovedbildet er at vi har en nedadgående trend i pmi, så vil det variere litt fra måned til måned. Oppgangen i oktober var litt uvanlig, og nå reverseres denne delvis, noe som passer godt med tanke på den nedadgående trenden vi ser, sier DNBs Kyrre Aamdal til DN.

Nedgang i nye ordre

Indeksen tyder på at det var oppgang i aktiviteten i november, men ikke like mye som vanlig. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk ned 2,2 poeng til 50,8, skriver DNB.

– Indeksen holder seg over 50, som markerer grensen mellom fall og vekst i aktiviteten. Det tyder på at det ligger en liten positiv driv i aktiviteten fremover, sier Aamdal.

Underindeksene for både produksjon, nye ordre og leverandørenes leveringstid falt i november. Størst var utslaget i indeksen for nye ordre, som falt hele fire poeng til 48,4.

– Denne plasserer seg på nivåer vi så i sommer, og tallet for nye ordre i oktober fremstår heller som det uvanlige. Tallet fra november peker mot at det vil komme lavere aktivitet lenger ned i veien. Noen av bedriftene kan ha en høy ordrebeholdning i dag, men indeksen tyder på at denne ikke vil øke eller erstattes tilstrekkelig fremover, utdyper Aamdal.

– Ellers er det verdt å merke seg at et stort flertall av bedriftene melder om at prisene på innkjøp fortsetter å stige, det er ikke så rart all den tid inflasjonen er høy, men det tyder heller ikke på at prisene er på vei ned enda, legger han til.

Sysselsettingsindeksen var på den andre siden om lag uendret i november, etter at denne falt forsiktig i oktober.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.