Ferske tall fra DNB og Nimas PMI-indeks viser at aktiviteten i norsk industri tok seg klart opp i oktober, etter et sammenhengende fall fra juli til og med september.

For måneden som nettopp er lagt bak oss, steg PMI-indeksen med 2,9 poeng, til 53,1.

– I september var det tegn til stagnasjon i industrien, men den brede oppgangen i oktober kan være et tegn på at det ikke går fullt så dårlig som man trodde, sier DNB Markets' seniorøkonom Kyrre Aamdal.

PMI er en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Indeksen slippes hver måned i mange av de viktigste økonomiene i verden, og regnes som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 indikerer økt aktivitet, mens verdier under 50 indikerer fallende aktivitet.

I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima.

Høye innkjøpspriser

I oktober var det altså en bred oppgang på tvers av underkategoriene som utgjør den samlede PMI-indeksen.

Indeksen for ordreinngang steg 5,5 poeng i oktober, mens oppgangen for produksjon- og sysselsettingsindeksene steg henholdsvis 1,2 og 2,1 poeng. Det er disse Aamdal omtaler som hovedkomponentene i den samlede PMI-indeksen, og som kan indikere at aktiviteten i norsk industri fikk et tydelig oppsving i oktober.

Samtidig steg indeksen for leverandørenes leveringstid med 1,7 poeng til 57,6, mens indeksen for lager av innkjøpte varer falt med 2,5 poeng, til 54,5. Det kan indikere at bedriftene fortsatt tar høyde for lange leveringstider, samtidig som at færre oppgir at de bygger opp lagrene.

– Det er fortsatt vekst i aktiviteten, men ikke like sterk som på starten av året. Samtidig ser vi at indeksen for innkjøpspriser steg til sitt høyeste nivå siden april, som tyder på at det vi har sett av fall i internasjonale råvarepriser ikke har slått så godt gjennom i PMI-tallene, sier seniorøkonom Aamdal.

Han kommer samtidig med en advarsel om å ikke legge for mye i tolkningen av tallene.

– Det var 91 respondenter denne gangen, flere enn i forrige måned. Det kan ha ført til en skjevhet i svarene som forklarer oppgangen, heller enn at det er en endring i selve utviklingen, sier han.

Aktivitetsfall i Europa

De norske PMI-tallene viser at norsk industri klarer seg bedre enn flere andre europeiske land.

  • I Tyskland endte PMI-indeksen i oktober på 45,7 poeng.
  • I Storbritannia endte indeksen på 45,8 poeng.
  • I Frankrike endte indeksen på 47,4 poeng.
  • For eurosonen som helhet endte indeksen på 46,6 poeng.

På spørsmål om hva som er grunnen til at norsk industri ser ut til å klare seg bedre enn andre land på kontinentet, svarer Aamdal at det kan være flere grunner.

– En annen sammensetning på industrisiden kan bidra til at aktiviteten er bedre. I tillegg har etterspørselen etter innsatsvarer som leveres av norsk industri vært høy, samtidig som at prisene har vært gode, sier han.

PMI-tallene kommer altså kun dager før Norges Bank legger frem sin neste rentavgjørelse på torsdag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.