Flaskehalser i forsyningskjedene, skyhøye strømpriser og kommende renteøkninger setter ikke en stopper for utsiktene til norsk industri. Nye PMI-tall utarbeidet av DNB for november viser at norske industribedrifter venter en sterk vekst i vareflyten de neste månedene.

Indeksen som måler forventningene til økonomisk aktivitet i bedriftene steg med nærmere fem poeng til 63,7 poeng i november.

Verdier over 50 poeng uttrykker at bedriftene venter økt aktivitet og vekst. Det var totalt 43 bedrifter som svarte på undersøkelsen.

«Til tross for et høyt aktivitetsnivå, indikerer undersøkelsen at flaskehalsene i de globale forsyningskjedene vedvarer og at prisene på innsatsfaktorer fortsetter å øke» skriver DNB i en pressemelding.

Tallene viser en særlig stor økning i forventninger til produksjon og sysselsetting, noe som understøtter en videre nedgang i arbeidsledigheten og et fortsatt oppsving i den økonomiske aktiviteten.

DNB skriver videre at «tallene er ikke ventet å påvirke Norges Banks planer» om en rentehevelse i desember.

Det har ved en rekke tidligere anledninger denne høsten kommet inn tall fra industrien som fremhever en økning i kapasitetsutnyttelsen i økonomien. Nesten halvparten av bedriftene i regionalt nettverk meldte i september at de produserer på maksimalt nivå. Det er det høyeste nivået siden mai 2008.

Samtidig har stadig flere bedrifter også meldt om en større knapphet på kvalifisert arbeidskraft.

Leveringstiden på rekordnivåer

Gjeninnhentingen til et normalt handelsmønster etter pandemien har ført til en betydelig knapphet på en rekke varer og tjenester, der en stor økning i etterspørselen på kort tid har ført til en betydelig prisoppgang på alt fra databrikker til matvarer.

Kostnaden av å frakte varer over verdenshavene er tilnærmet femdoblet siden starten av 2019. Samtidig har en rekke energipriser steget kraftig, deriblant prisen på naturgass.

Indeksen for norske industribedrifters leveringstid nådde ny historisk rekord i november og steg ytterligere til 86,4 poeng. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.