Konsumprisindeksen (KPI) var på 1,6 prosent på årsbasis i september, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag (SSB). På forhånd var det ventet en årsvekst på 1,7 prosent.

Høyere priser på elektrisitet er den klart viktigste årsaken til at konsumprisindeksen i september var 1,6 prosent høyere enn september i fjor. Elektrisitet inkludert nettleie har steget med 12,9 prosent de siste tolv månedene. For det siste året samlet har prisoppgang på drivstoff og smøremidler dratt KPI opp, mens en nedgang i mat og møbler har dempet veksten.

Klesprisene dro opp på månedsbasis

På månedsbasis var KPI opp 0,6 prosent, opp fra 0,3 prosent i august. Det var ventet en KPI på 0,7 prosent på månedsbasis.

Prisøkning på klær og elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen i september. Prisene på klær steg med 11,4 prosent, mens strømprisene steg med 4,3 prosent.

«Økningen i klesprisene må ses i sammenheng med sesongsalg de siste foregående månedene, og prisene er nå tilbake til aprilnivå. En nedgang i matvareprisene bidro til å dempe oppgangen i KPI», skriver SSB.

Kjerneinflasjonen svakere enn ventet

Kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer, var på 1,0 prosent på årsbasis i september. Norges Bank legger mest vekt på kjerneinflasjonen, fordi det er denne som gir det beste bildet av den underliggende inflasjonen. Det samme gjør de fleste økonomer og analytikere.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at kjerneinflasjonen kom inn litt lavere enn både det Handelsbanken hadde ventet.

– Kjerneinflasjonen falt mye i august. Også var utgangspunktet at september måned i fjor var uvanlig svak. Veldig lav månedsvekst. Det gir en basisvirkning, så hvis man har en mer normal månedsvekst i september i år vil årsveksten gå opp. Det var egentlig det som var de bakenforliggende forventningene, sier han.

Både Norges Bank og konsensus hadde ventet en kjerneinflasjon på 1,2 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News. (Vilkår)

40 typer snø på lager
Stuntmann og effektmaker Pål Hverven mer enn doblet omsetningen på å levere snø og våpen til Nesbø-filmen «Snømannen».
02:05
Publisert: