Konsumprisindeksen (KPI) var på 1,5 prosent på årsbasis i juli, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå torsdag. På forhånd var det ventet en årsvekst på 1,4 prosent. 

På månedsbasis var KPI opp 0,3 prosent. 

I juni var prisveksten på 1,9 prosent på årsbasis, og konsumprisindeksen har dermed falt med 0,4 prosentpoeng fra juni til juli. 

Nedgangen i prisveksten skyldes lavere priser på klær, ifølge SSB. Prisene på klær falt med 8,6 prosent fra juni til juli. I motsatt retning trakk flyprisene. 

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte 2,7 prosent fra juni til juli. 

Veksten i prisene svinger normalt en del i juli. 

Kjerneinflasjonen høyere enn ventet 

Kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer, var på 1,2 prosent på årsbasis i juli. Kjerneinflasjonen var ventet til 1,1 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg News. Norges Banks anslag ligger på 0,8 prosent. 

Til sammenligning var kjerneinflasjonen opp 1,6 prosent i juni. Dermed falt kjerneinflasjonen med 0,4 prosentpoeng fra juni til juli. 

På månedsbasis var kjerneinflasjonen opp 0,3 prosent. 

Norges Bank legger mest vekt på kjerneinflasjonen, fordi det er denne som gir det beste bildet av den underliggende inflasjonen. 

Også kjerneinflasjonen ble tynget av lavere priser på klær, ifølge SSB. 

Litt sterkere krone 

Kronen ble styrket et par øre mot både euro og dollar etter at inflasjonstallene ble kjent. Høyere inflasjon enn Norges Bank venter trekker isolert sett i retning av høyere rente, men inflasjonen er imidlertid fortsatt langt under målet på 2,5 prosent.

En euro koster nå 9,33 kroner, mot 9,35 kroner like før inflasjonstallene ble publisert. 

Effekten av valuta i motsatt retning

Inflasjonen i Norge har falt kraftig tilbake i løpet av det siste året. I juli i fjor var kjerneinflasjonen i Norge på 3,7 prosent, mens KPI var på 4,4 prosent.

Makroøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets viser til at nedgangen i inflasjonen derfor bærer preg av den sterke årsveksten i juli i fjor, og at effekten av dette vil avta utover høsten. 

En annen årsak til nedgangen i inflasjonen er at kronen er blitt betydelig styrket fra de rekordsvake nivåene gjennom 2015 og 2016. 

– I år har effekten av valuta på inflasjonen gått i motsatt retning, og dermed har inflasjonen falt kraftig tilbake, skriver Grangård i dagens morgenrapport fra Handelsbanken. 

Grangård ble overrasket over at flyprisene økte i juli. 

– For vår del var det overraskende at flyprisene steg ganske kraftig i juli, etter sterk vekst også i juni. Normalt stiger den en av sommermånedene og faller den andre, skriver han.

– Bør bidra til å løfte rentebanen 

Økonomen peker på at kjerneinflasjonen nå er 0,4 prosentenheter høyere enn Norges Banks prognoser, som er en dobling fra måneden før. 

– Det bør isolert sett bidra til å løfte rentebanen i september, men deler av dette avviket

skyldes de svært volatile flyprisene, skriver Grangård. 

Han trekker også frem at kronen er blitt betydelig styrket siden Norges Banks siste rentemøte i juni, noe som isolert sett tilsier at rentebanen skal justeres ned. 

– Vi tror derfor at Norges Bank vil vente og se litt til før de konkluderer at utviklingen

i kjerneinflasjonen er klart sterkere enn de har ventet, understreker Grangård. (Vilkår)

Solberg og Støre møttes til valgkampens første store statsministerduell
Les Kjetil B. Alstadheims skisse i linken under.
00:32
Publisert: