Tirsdag publiserte Norges Bank sin rapport om Regionalt nettverk, som er en spørreundersøkelse blant norske bedrifter.

Kontaktene melder om:

  • Moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten har vært litt høyere enn bedriftene ventet i forrige runde.
  • Samlet venter kontaktene om lag uendret produksjonsvekst de neste seks månedene. Undersøkelsen indikerer en årlig vekst på 2,4 prosent.

«Flere bedrifter peker på at aktiviteten i oljesektoren ikke lenger faller. Enkelte bedrifter viser til at usikkerhet i boligmarkedet demper forventningene», fremholder sentralbanken i tirsdagens pressemelding.

– Regionalt nettverk er noe bedre enn ventet med en oppgang i forventningene til produksjonen fremover, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering.

– De fleste næringene har oppjustert forventningene sine, inkludert oljeleverandørene, men usikkerhet knyttet til boligmarkedet tynger bygg- og anleggssektoren som har nedjustert sine forventninger, skriver hun.

– Bra tall

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets oppsummerer rapporten slik:

– Alt i alt var dette bra tall, i tråd med forventning. Dette viser at norsk økonomi vokser bra for øyeblikket og at oljenedturen er historie.

Makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er enig. Han peker på at rapporten indikerer en kvartalsvis vekst på rundt 0,6 prosent.

– Dette er på linje med det som også har vært veksten, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), de siste kvartalene. Bildet er at dette er ganske stabilt, sier Hov.

Økt kapasitetsbegrensning

Nettverkets forventninger til produksjonsvekst nådde bunnen i fjerde kvartal 2015, da næringslivet ventet negativ vekst.

328 kontaktbedrifter er blitt intervjuet denne runden, og intervjuene ble i hovedsak gjennomført i november.

Norges Bank skriver i pressemeldingen at andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt. Samtidig er det fortsatt en liten andel av kontaktene som melder om knapphet på arbeidskraft.

– Kapasitetsproblemene er størst innen bygg og anlegg og industrien og minst i varehandelen, påpeker Strøm Fjære i DNB Markets.

Kontaktene i Regionalt Nettverk oppgir at:

  • Sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene.
  • Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år og 2,6 prosent for 2018.

Viktig for renten

Norges Bank legger stor vekt på konklusjonene fra regionalt nettverk når renten fastsettes.

Sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen, ble sist oppdatert på rentemøtet i september. Den viste at det er størst sannsynlighet for at renteøkning kommer i juni 2019.

Fall i arbeidsledigheten og spesielt en svakere krone enn ventet, gjør at mange nå tror at Norges Bank vil oppjustere sin rentebane på neste møte 14. desember.

– Vi tror ikke nettverket vil påvirke Norges Banks rentebane i noen vesentlig grad. Derimot vil den svake kronekursen føre til at rentebanen løftes. Vi forventer som før, første renteheving i september 2019, skriver Strøm Fjære i sin oppdatering fra DNB Markets.

Norges Bank vil til neste uke offentliggjøre sin neste rentebeslutning sammen med en ny utgave av «Pengepolitisk rapport». Hovedstyret har holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent siden mars i fjor.

Den norske kronen falt i forrige uke til svakeste nivå siden finanskrisen. Kronen styrket seg noe etter publiseringen av sentralbankens rapport klokken 10.00. Markedet ventet på boligprisstatistikk, som kommer klokken 11.00 tirsdag. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: