Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at aktiviteten i norsk økonomi vil fortsette å øke, noe som vil gi en betydelig vekst i etterspørselen de neste seks månedene, viser rapporten som ble lagt frem tirsdag.

Ifølge rapporten planlegger bedriftene å øke investeringene og sysselsette flere i tiden fremover.

Samtidig varsler bedriftene om betydelige kapasitetsutfordringer, der mangel på kvalifisert arbeidskraft, råvarer og utfordringer med logistikk påvirker produksjonen negativt.

– Rapporten viser tydelig at det er en rekke flaskehalser i de internasjonale verdikjedene, som gir høyere priser på innsatsvarer og problemer med frakt og logistikk. Dette visste vi fra før, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og legger til:

– Nå får vi også bekreftet at det er en økende tendens til knapphet i arbeidsmarkedet, der spesielt byggebransjen og tjenestesektoren har størst utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft, sier hun.

Andelen av bedrifter som melder om knapphet etter arbeidskraft er nå på 30 prosent, noe som er høyere enn det historiske snittet.

Ifølge Haugland vil «økt knapphet på arbeidskraft føre til høyere lønnsvekst», noe også rapporten bekrefter, der lønnsvekstforventningene blant bedriftene i inneværende år er på 2,9 prosent.

Rapporten er basert på intervjuer med over 300 bedrifts- og organisasjonsledere om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Informasjonen fra nettverket bidrar til sentralbankens økonomiske analyser, og Norges Bank legger vekt på informasjonen når den setter styringsrenten.

Rentehevelse i september

Neste rentebeslutning fra Norges Bank kommer torsdag i neste uke, og det er ventet at sentralbanken vil heve renten til 0,25 prosent.

– Rapporten understreker at Norges Bank kan holde på sin tidligere kommuniserte rentebane, og heve renten allerede i september, sier hun.

Haugland tror ikke at Norges Bank vil komme med noen betydelig justeringer av rentebanen i neste uke.

Rentebanen viser Norges Banks egne prognoser over styringsrenten. Ved forrige fremleggelse antydet sentralbanken at styringsrenten vil bli satt opp hele fem ganger frem mot utgangen av neste år.

Høyeste på 13 år

Nesten halvparten av bedriftene i regionalt nettverk melder om at de produserer på maksimalt nivå. Det er det høyeste nivået siden mai 2008.

Indikatoren for bedriftenes kapasitetsutnytting viser andelen av bedriftene som har full utnyttelse av ressurser som ansatte, tilgjengelige innsatsvarer og maskinpark.

Alle næringer, bortsett fra oljeleverandørene, har en høyere kapasitetsutnytting enn ved forrige måling i mai. Det er industri og varehandel som bidrar mest til oppgangen.

Leveringsproblemer i industrien

Produksjonen i industrien økte betydelig i første halvår. De tre siste månedene har veksten tiltatt, og er sterkest mot eksportmarkedet. Gjenåpning av samfunnet i store deler av verden er den viktigste årsaken til oppgangen, og forsterkes av offentlige stimulanser i mange land.

Det er også flere eksempler på at norske industribedrifter har styrket sin konkurranseposisjon som følge av at utenlandske konkurrenter har måttet stoppe produksjonen i perioder under pandemien.

På den andre siden så melder en uvanlig stor andel av norske industribedrifter om kapasitetsbegrensninger som reduserer mulighetene for ytterligere vekst.

Høye råvarepriser og lange leveringstider vil trolig dempe veksten fremover, både mot hjemmemarkedet og mot eksportmarkedet.

I NHOs medlemsundersøkelse denne måneden meldte 30 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen at de har planer om å øke prisene mer enn den generelle prisveksten i tiden fremover. Hele 77 prosent av bedriftene oppga at deres planlagte prisøkning kommer som følge av dyrere råvarer internasjonalt.

Vekst i byggebransjen

For første gang siden august i fjor rapporterer bygg- og anleggsbedriftene om økende aktivitet. Det er hovedsakelig offentlige anleggsprosjekter, boligbygging og rehabilitering av boliger som trekker opp aktiviteten.

Et stort antall prosjekter ble utsatt tidligere i pandemien, og en del av disse settes i gang igjen i tiden fremover. Bedriftene tror også at nye måter å jobbe på vil føre til behov for tilpasninger av kontorlokaler, ifølge rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.