Bedriftene i Regionalt nettverk venter svakere vekst det neste halvåret. Det viser den kvartalsvise nasjonale rapporten fra Norges Bank.

«En del av bedriftene oppgir at fremtidsutsiktene er uvanlig usikre. Usikkerhetsmomentene er spesielt knyttet til smitteutvikling, råvaretilgang, fraktutfordringer og produksjonsbegrensninger hos leverandører».

Rapporten er bygget på intervjuer med bedriftene, i hovedsak gjennomført fra slutten av oktober til 11. november. Dermed var det stor usikkerhet allerede før omikronvarianten av koronaviruset ble påvist i Norge.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet nye nasjonale koronatiltak tirsdag. Disse legges frem klokken 19.00.

– Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår, sa Kjerkol mandag.

Tirsdag kom FHI med en ny risikovurdering. Den beskriver situasjonen som alvorlig, og anslår det som sannsynlig at omikronvarianten vil forårsake en smittebølge med betydelig sykdomsbyrde.

Dette bør du vite om omikron
Hvor bekymret bør vi være for omikron? Må vi endre dagens koronavaksiner? Bloombergs Jason Gale rapporterer fra Melbourne om hva du bør vite om omikronvarianten av koronaviruset.
04:08
Publisert:

Høyeste andel siden 2007

Hittil har aktiviteten i næringslivet økt i takt med gjenåpningen av samfunnet, og sysselsettingen har økt mye gjennom høsten, men ansettelsestakten ventes å synke det neste kvartalet.

«Ikke siden 2007 har det vært så høy andel bedrifter med kapasitetsbegrensninger. Det er også uvanlig mange som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft» heter det fra Norges Bank.

I løpet av høsten har de tjenesteyterne hatt den sterkeste veksten, mens salgsvolumet i varehandelen har falt og veksten i industrien har avtatt.

Anslaget for lønnsvekst i år er oppjustert til tre prosent fra 2,9 prosent. Neste år anslår bedriftene i regionalt nettverk at lønnsveksten vil være på 3,3 prosent.

Usikkerhet rundt renteoppgang

– I fraværet av omikron ville dette vært en rapport som tydet på renteoppgang, sier DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland til DN.

– Men vi kan ikke tenke sånn. Allerede før omikron var bedriftene mer og mer bekymrede for smittetrykket. Spørsmålet er hva det vil si for vekstutsiktene, fortsetter hun.

Om smittesituasjonen forverrer seg som følge av omikron, kan det føre til klart dempet aktivitet, sier Haugland. Dermed står vi i fare for et svakt første kvartal neste år.

– Renteøkningen i desember er nå svært usikker. Til nå har vi holdt en knapp på at hevingen kommer, men nå er vi usikre, og det tror vi komiteen er også, sier Haugland.

For sjeføkonomen er svarene fra Regionalt nettverk en bekreftelse på at inflasjonspresset er i emning også i Norge. Hun peker på at en uvanlig stor andel av husholdningsrettede bedrifter venter økte utsalgspriser, at kapasitetsbegrensninger er et stadig større problem og at det er en uvanlig stor andel bedrifter som sliter med å skaffe nok folk.

– Hvis den økonomiske tyngdekraften virker, trekker dette i retning økt lønnsvekst, sier Haugland som understreker at presset ikke er like stort i Norge som i USA, ettersom vi har ligget under inflasjonsmålet lenge.

– Usikkerheten er nå så stor at det å vente å se er et mulig utfall med tanke på renteheving.

Tror på renteheving

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er enig i at rapporten er noe bakpå. «Undersøkelsen vil neppe gi gode svar på utsiktene, sett i lys av uroen rundt den siste virusvarianten» skriver han i en morgenrapport tirsdag.

Selv om nye tiltak vil kunne øke arbeidsledigheten noe på kort sikt, tror han at effekten etter hvert vil bli det motsatte, det vil si mangel på arbeidskraft hos bedriftene.

I en kommentar om Norges bank-rapporten understreker også han at det er usikkerhet rundt rentehevingen:

«Vi avventer mer informasjon fra myndighetene senere i dag, angående ytterligere og strengere tiltak, før vi konkluderer angående Norges bank. Resultatet er at det er en reell risiko for at Norges bank må sette rentehevingen neste uke på pause, til tross for en solid rapport fra nettverket.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.