Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at gjenåpningen av samfunnet vil gi betydelig vekst fremover, viser rapporten som ble lagt frem tirsdag.

Ifølge bedriftene har aktiviteten i næringslivet økt de siste tre månedene, og veksten var sterkest innenfor industrien og næringsrettet tjenesteyting. Omsetningen i varehandelen samt bygg- og anleggsnæringen har på sin side falt. I de øvrige næringene har aktiviteten vært om lag uendret siden februar, ifølge rapporten.

Rapporten Regionalt nettverk er basert på intervjuer med over 300 bedrifts- og organisasjonsledere om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Informasjonen fra nettverket bidrar til sentralbankens økonomiske analyser, og Norges Bank legger vekt på informasjonen når styringsrenten fastsettes.

Neste rentebeslutning fra Norges Bank kommer torsdag i neste uke.

Alle næringer venter vekst

Alle næringene i nettverket tror veksten vil tilta i løpet av de neste seks månedene, samtidig som samfunnet gjenåpnes. Vekstforventningene er størst blant husholdningsrettet tjenesteyting, fremgår det.

Videre trekkes det frem at det fortsatt er store regionale forskjeller i aktiviteten. Oppgangen er størst i region Nord, og minst i region Øst.

De siste tre månedene har sysselsettingen økt. Alle næringer bortsett fra bygg- og anleggsnæringen og oljeleverandørene har økt bemanningen siden februar i år. Samtidig venter samtlige næringer en økning i sysselsettingsnivået de neste tre månedene.

Tjenesteytende bedrifter samt bygg- og anleggsbedrifter vil øke sysselsettingen mest de neste tre månedene, fremgår det av rapporten.

Planlegger investeringer

Bedriftene i Regionalt nettverk kuttet kraftig i investeringsplanene da pandemien inntraff i fjor. Forrige rapport, som ble lagt frem i mars, viste at bedriftene for første gang siden februar i fjor ventet økte investeringer.

Nå planlegger bedriftene litt sterkere vekst i investeringene, og alle næringene vil øke investeringene fremover.

Norges Bank skriver at økningen delvis må ses i sammenheng med at mange bedrifter har investert lite det siste året, og at flere utsatte investeringer i fjor som følge av usikkerheten i markedet. Dessuten førte smittevernrestriksjoner til at en del investeringer var vanskelig å gjennomføre. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.