Tirsdag formiddag publiserte Norges Bank rapporten Regionalt nettverk, som er en spørreundersøkelse blant norske bedrifter.

Bedriftene melder om litt svakere vekst enn de gjorde ved forrige oppdatering, samtidig som de skrur opp forventningene for de neste seks månedene.

Årsaken til de økte forventningene ligger i økt aktivitet i oljenæringen og utsikter økt boligbygging.

Kronen styrker seg totalt rundt fem øre mot euroen. En euro koster nå 9,43 kroner, noe som er det laveste siden november i fjor.

Tror sterkt på renteøkning i september

Erik Bruce, som er sjefanalytiker i Nordea Markets, mener at Norges Banks nettverk har levert en sterk rapport.

– Veksten for andre kvartal var litt svak med en årsvekst på rundt 2,4 prosent, mens forventningene for de neste månedene er en vekst på 2,8 prosent, sier Bruce.

Det er et godt stykke over Norges Banks forventning om en årsvekst på 2,6 prosent, og det er også litt høyere enn forventningene fra forrige oppdatering i mars.

På forhånd var det knyttet mye spenning til rapporten, fordi blant annet den svake prisveksten har skapt usikkerhet rundt den varslede renteoppgangen i september.

– Er rentehevingen i september bankers nå?

– Nei, bankers vil jeg ikke si, fordi vi har så lav inflasjon, men med den farten vi har i norsk økonomi, så tror jeg sterkt på en renteøkning i september, sier Bruce.

Tror rapporten gjør Norges Bank mer sikker

Bruce har spesielt bitt seg merke i at bedriftene melder om veldig bra vekst i sysselsettingen.

– De melder om en sysselsettingsvekst på to prosent, noe som er langt over anslaget til Norges Bank på 1,3 prosent, sier analytikeren.

Bruce slår fast at det vil gi sysselsettingsvekst og lavere arbeidsledighet. Det vil gi sterkere konkurranse om arbeidskraften, som igjen vil gi høyere lønnsvekst. Bruce tror dette gjør at Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen blir mer sikker på at også prisveksten vil stige.

– Med det bildet vi får av sysselsettingen nå, så blir Norges Bank mer sikker på at lønnsveksten vil få fart på inflasjonen.

Støtter synet om renteheving i september

Kyrre Amdal, seniorøkonom i DNB Markets, er godt fornøyd med tallene.

– Samlet sett var dette litt sterkere enn ventet og undersøkelsen støtter opp om synet om at veksten i økonomien er solid.

Amdal legger til at rapporten viser at veksten de siste tre månedene har vært litt svakere enn i perioden før, noe som henger sammen med at veksten i første kvartal har vært litt lavere, ifølge tallene vi fikk fra SSB tidligere i år.

Seniorøkonomen peker på at undersøkelsen viser at denne nedgangen var midlertidig, og at forventningene for fremtiden stiger.

– Samlet sett bygger dette opp under synet om at økonomien går så bra at rentene kan settes opp. Dette støtter synet om renteheving i september, sier Amdal. (Vilkår)

Økonomiguruene om: Donald Trump, Kim Jong-un, Twitter og toppmøter.
Harald Magnus Andreassen og Peter Hermanrud forteller om sine forventninger til nattens toppmøte mellom Kim Jong Un og Donald Trump.
02:23
Publisert: