Finansminister Siv Jensen legger opp til å bruke 2,7 prosent av Oljefondet i 2018, noe som tilsvarer 225,5 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 5,6 milliarder fra det opprinnelige forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst.

Da la regjeringen opp til å bruke en andel på 2,9 prosent av Oljefondet, like under den nye handlingsregelen på tre prosent.

Da Jensen la frem det reviderte statsbudsjettet tirsdag morgen innebar dette også en utflating av veksten i bruken av oljepenger for første gang siden 2011.

Dersom vi regner i faste 2018-kroner, det vil si at vi tar høyde for prisveksten, er bruken av oljepenger bare en svak oppgang fra 2017.

BNP-tallene kom også tirsdag morgen: – Alt klart for renteøkning etter sommeren

«Et veldig fornuftig budsjett»

DNB Markets traff dermed blink med sine prognoser, da de på forhånd spådde at oljepengebruken skulle ned til 2,7 prosent.

– Regjeringen har fått mer penger i kassen på grunn av en høyere oljepris, men de har ikke benyttet seg av muligheten til å øke pengebruken, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Hun forklarer at oljepengebruken ble justert også i fjor, og at det er noe av grunnen til at de bruker mindre i år også.

– Dette er fortsatt et budsjett som hverken gir gass eller bremser norsk økonomi, og det er veldig fornuftig, fortsetter hun.

Regjeringen har også skrudd ned prognosene for arbeidsledigheten fra 4,0 til 3,8 prosent, men Haugland presiserer at regjeringen tidligere har vært for optimistiske i sine prognoser, og hun mener de fremdeles er det.

«Dette er en rundingsbøye»

– Vi bruker revidert nasjonalbudsjett først og fremst for å få kart og terreng til å passe bedre sammen, sa finansminister Siv Jensen (Frp) til Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Hun presiserte at budsjettet som i dag legger frem kun er en justering av det regjeringen la frem i høst.

– Vi prøver å ikke ta så mange politiske ønsker inn i revidert nasjonalbudsjett. Dette er en rundingsbøye, sier Jensen.

Budsjettimpulsen uendret

Budsjettimpulsen i revidert budsjett er på 0,1 prosent, noe som er regnet som nøytralt. Det betyr at budsjettpolitikken bidrar til hverken høyere eller lavere aktivitet i økonomien. Dette er uendret fra forslaget som ble lagt frem i høst.

Likevel innebærer budsjettet en økning i oljepengebruken på drøye seks milliarder kroner fra året før, i og med at det var vekst i økonomien som helhet. Bruken av oljepenger øker i takt med veksten i økonomien.

I fjor høst hadde regjeringen et anslag på at oljeprisen i snitt ville ligge på 438 kroner (rundt 55 dollar) per fat olje i 2018, men det er ventet at dette anslaget vil bli oppjustert i revidert statsbudsjett. Dagens oljepris er på godt over 600 kroner fatet.

Her er det viktig å påpeke at høyere oljeinntekter i 2018 ikke vil gi utslag på budsjettet før i 2019, da alle oljeinntektene skal rett inn på Oljefondet. (Vilkår)

I 30 år har Arne Aasan (81) målt nedbør
Dag ut og dag inn har Arne Aasan i Mosvik i Trøndelag hentet nedbørsbeholderen i hagen og meldt inn målingene til Meteorologisk institutt.
01:40
Publisert: