Regjeringen venter at veksten i norsk økonomi skyter ytterligere fart i årene fremover, viser Finansdepartementets prognose i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem torsdag formiddag.

Veksten i norsk fastlandsøkonomi er anslått å bli 2,0 prosent i år og 2,5 prosent neste år .

– Oppsvinget i økonomien ser ut til å komme raskere enn ventet, sa finansminister Siv Jensen i finanstalen i Stortinget torsdag.

Anslaget for neste års vekst er betydelig mer optimistisk enn prognosene fra både Norges Bank og SSB. Sentralbanken venter en vekst på 2,0 prosent, mens SSB tror på en vekst på 2,1 prosent.

I 2019 anslår departementet at veksten tar seg ytterligere litt opp til 2,6 prosent.

Vekst over det som er antatt normalvekst i økonomien vil bidra til at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake de neste årene. Ledigheten, målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse (aku) er neste år ventet å bli 4,0 prosent i gjennomsnitt mot 4,3 prosent i år. I 2019 er ledigheten ventet å falle ytterligere tilbake til 3,8 prosent.

Øker oljepengebruken med 6 mrd

Bruken av oljepenger legges opp til å bli 231,1 milliarder kroner neste år. Dette tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi ved inngangen til budsjettåret, som er anslått til 7.898 milliarder kroner.

Bruken av oljepenger er dermed litt lavere enn de tre prosentene i handlingsregelen. Regelen åpner for at det over tid kan brukes tre prosent av Oljefondets verdi hvert år, som er anslaget på fondets årlige realavkastning.

Økningen i oljepengebruken fra i fjor til i år er på seks milliarder kroner. Den såkalte budsjettimpulsen, som måler endringen i oljepengebruk som andel av økonomien, er på 0,1 prosent. Budsjettimpulsen viser hvor mye bruken av oljepenger bidrar til å øke aktiviteten i norsk økonomi. Til sammenligning er impulsen anslått til 0,4 prosent i år og 0,7 prosent i fjor.

Høyere forbruk og vekst i oljeinvesteringene

I budsjettet peker regjeringen på at ekspansiv finanspolitikk, sammen med lav rente og svekket kronekurs, har vært viktige bidrag for veksten i norsk økonomi de siste årene. Fremover vil høyere forbruk i husholdningene og ny vekst i oljeinvesteringene bidra til å forsterke oppsvinget.

Forbruksveksten er ventet å ta seg opp til 3,2 prosent neste år fra 2,3 prosent i år og 1,5 prosent i fjor. Oljeselskapenes investeringer på sokkelen er samtidig ventet å øke med 2,2 prosent neste år og med 7,7 prosent i 2019 etter en periode med nedgang i fire år på rad.

Regjeringen tror også at eksporten og investeringene i fastlandsbedriftene etter hvert kan ta seg opp etter hvert som bedret konkurranseevne som følge av svekket kronekurs og lav lønnsvekst får virke.

Boliginvesteringene, som har økt kraftig de siste årene, er ventet å falle moderat tilbake neste år og fallet vil tilta ytterligere noe i 2019, ifølge regjeringens prognoser.

I budsjettet peker regjeringen også på at oppgangen her hjemme får drahjelp fra høyere vekst ute. Sterk vekst i investeringene og fortsatt ekspansiv økonomisk politikk i de tradisjonelle industrilandene bidrar til oppgangen internasjonalt, skriver regjeringen i dokumentet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.