Referatet fra det forrige rentemøtet i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ble i utgangspunktet positivt mottatt i det amerikanske aksjemarkedet da det ble sluppet to timer før børsene avsluttet den ordinære handelen onsdag.

Alle de tre sentrale aksjeindeksene steg til dagens høyeste nivåer etter at referatet ble kjent. Både tungvektsindeksen Dow Jones og den brede S&P 500-indeksen var opp rundt 1,1 prosent etter at markedsaktørene etter noen minutter hadde fått fordøyd et referat som i hovedsak viste at sentralbanken mener det vil være riktig å heve renten ytterligere dersom økonomien fortsetter å utvikle seg som ventet.

Samtidig svarte rentemarkedet med å sende den viktige tiårsrenten ned i minuttene etter at referatet ble kjent.

Bratt renteoppgang

Men så snudde alt. Tiårsrenten skjøt i været, samtidig som hele dagens opptur i aksjemarkedet ble visket ut i løpet av en liten time.

Oppgangen i tiårsrenten stoppet ikke før den hadde nådd 2,95 prosent. Dette er det høyeste nivået siden januar 2014.

De store svingingene i både aksje- og rentemarkedet roet seg etter hvert noe, men til slutt endte de tre sentrale aksjeindeksene i USA markert ned fra gårsdagens sluttnoteringer.

Dow Jones falt til slutt 0,67 prosent, S&P 500 endte ned 0,55 prosent, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,22 prosent.

Da aksjehandelen ble avsluttet på New York-børsene var tiårsrenten på rundt 2,94 prosent.

Også renten på toårige statsobligasjoner steg onsdag. Renten nådde 2,27 prosent, som er det høyeste nivået siden Lehman Brothers gikk overende og for alvor utløste den globale finanskrisen i september 2008.

Trekker stimulans

Oppgangen i de viktige amerikanske markedsrentene er blitt knyttet til at den amerikanske sentralbanken er i ferd med å trekke tilbake den kraftige stimulansen som har preget finansmarkedene i årene etter finanskrisen. Styringsrenten er allerede blitt hevet fem ganger i løpet av de siste årene, og skal etter planen heves ytterligere tre ganger i år. Samtidig er sentralbanken i ferd med å kvitte seg med deler av sin etter hvert svært betydelige beholdning av stats- og bedriftsobligasjoner.

Oppkjøpene av stats- og bedriftsgjeld i markedet var en helt sentral del av krisetiltakene etter finanskrisen, nettopp for å presse ned de langsiktige markedsrentene.

At en tidligere svært betydelig kjøper av statsgjeld i praksis har begynt å selge, fører til større tilbud og lavere etterspørsel. Dette trekker derfor også i retning av høyere renter.

Riktig med flere renteøkninger

Referatet fra rentemøtet i slutten av januar viser at flere av medlemmene i sentralbankens pengepolitiske komité mener utviklingen i veksten og inflasjonen øker sannsynligheten for flere renteøkninger fremover.

Noen av medlemmene sa på møtet at de har oppjustert sine forventninger for den økonomiske veksten sammenlignet med prognosene som ble lagt frem på møtet i desember.

De viste til at den økonomiske veksten i USA og internasjonalt har tatt seg opp og at effektene fra de vedtatte skattekuttene i USA, selv om de fortsatt er usikre, kan bli sterkere enn tidligere antatt.

Flere andre pekte også på at det er risiko for at de kortsiktige utsiktene for veksten kan bli sterkere enn tidligere antatt.

Nesten alle medlemmene ga uttrykk for at de venter at inflasjonen vil bevege seg opp mot målet om en årlig prisvekst på to prosent på mellomlang sikt, ettersom veksten holder seg over normalen og utviklingen i arbeidsmarkedet er sterk.

Et flertall av medlemmene pekte på at sterkere utsikter for den økonomiske veksten øker sannsynligheten for at ytterligere innstramning i pengepolitikken vil være riktig.

Tror på fire renteøkninger

Sjefstrateg Quincy Krosby i Prudential Financial sier til CNBC at referatet gjør det helt klart at det kommer flere renteøkninger.

– Spørsmålet for markedet er hvor mange det blir, sier Krosby.

Økonom Andreas Johnson venter at styringsrenten vil bli hevet fire ganger i år, som er en renteøkning mer enn medlemmene i sentralbankens pengepolitiske komité så langt har signalisert.

– Vår oppsummering av referatet er at det mer optimistiske synet på den økonomiske aktiviteten og den økte tiltroen til at inflasjonen vil nå målet, støtter opp om vår forventning om en renteøkning i mars og ytterligere tre økninger i løpet av 2018, skriver Johnson i en oppdatering til kundene onsdag kveld.

SEB-økonomen venter at de tre renteøkningene etter mars-møtet vil komme på møtene i juni, september og desember. I så fall vil styringsrenten være i intervallet mellom 2,25 og 2,5 prosent ved utgangen av året.(Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: