Den europeiske sentralbanken (ECB) holdt styringsrenten i eurosonen uendret torsdag ettermiddag. I pressemeldingen gjentok sentralbanken beskjeden fra forrige rentemøtet om at renten vil bli holdt uendret gjennom sommeren 2019 – og lenger dersom det blir nødvendig.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets ble ikke overrasket over budskapet fra sentralbanken.

– ECB gjør ikke noen endringer i ordlyden sin, men de gjentar det som var den store nyheten på rentemøtet i juni, nemlig at verdipapirkjøpene skal reduseres i fjerde kvartal, sier Haugland.

Hun forteller at det ikke var ventet de store nyhetene foran dette rentemøtet etter et svært spennende rentemøte i juni, da Draghi slapp katten ut av sekken og annonserte slutten på verdipapirkjøpene.

Euroen svekket seg rundt 0,2 prosent mot dollar i etterkant av pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Draghi holder fast på «gjennom sommeren»

Siden mars 2015 har ECB gjennomført store verdipapirkjøp for å gi mer fart til økonomien, og for å få ned rentene på lån med lengre løpetid.

rentemøtet i juni ble det klart at de månedlige verdipapirkjøpene halveres ved utgangen av september og skal avvikles ved utgangen av året.

I juni slo sentralbanken fast at renten skulle holdes uendret gjennom sommeren 2019, noe som har gitt rom for tolkning. Noen mener det betyr at renteøkningen kan komme så tidlig som i juli, mens andre mener det betyr september

Som vanlig holdt sentralbanksjef Mario Draghi pressekonferanse etter at rentebeslutningen ble offentliggjort. Draghi endret ikke på ordlyden hverken når han snakket om fremtidig inflasjon eller økonomisk vekst.

Som ventet ble Draghi spurt han kunne si noe mer om planen for neste renteheving, men han ville ikke gi flere detaljer om dette, annet enn å gjenta ordlyden om at renten vil forbli uendret i alle fall til gjennom sommeren 2019.

Ser på avtalen med Junker som et positivt signal

Et annet tema som gikk igjen under pressekonferansen var handelskrigen.

– Mens usikkerheten knyttet til global handel fremdeles er høy, er den økonomiske veksten i eurosonen solid, sier Draghi.

Draghi fikk også spørsmål om hvordan han vurderer avtalen som president Donald Trump og Europakommisjonens sjef Jean-Claude Juncker inngikk onsdag kveld.

– Vi ser på avtalen som et positivt signal, men det er for tidlig å si noe om effektene, sier Draghi.

Torsdag er det for øvrig nøyaktig seks år siden Mario Draghi holdt sin berømte tale der han sa at ECB var villig til å gjøre hva som helst for å redde eurosamarbeidet. (Vilkår)