Referatet fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserves (Fed) rentemøte i slutten av januar viser at flere av medlemmene i sentralbankens pengepolitiske komité mener utviklingen i veksten og inflasjonen øker sannsynligheten for flere renteøkninger fremover.

Noen av medlemmene sa på møtet at de har oppjustert sine forventninger for den økonomiske veksten sammenlignet med prognosene som ble lagt frem på møtet i desember.

De viste til at den økonomiske veksten i USA og internasjonalt har tatt seg opp og at effektene fra de vedtatte skattekuttene i USA, selv om de fortsatt er usikre, kan bli sterkere enn tidligere antatt.

Flere andre pekte også på at det er risiko for at de kortsiktige utsiktene for veksten kan bli sterkere enn tidligere antatt.

Nesten alle medlemmene ga uttrykk for at de venter at inflasjonen vil bevege seg opp mot målet om en årlig prisvekst på to prosent på mellomlang sikt, ettersom veksten holder seg over normalen og utviklingen i arbeidsmarkedet er sterk.

Et flertall av medlemmene pekte på at sterkere utsikter for den økonomiske veksten øker sannsynligheten for at ytterligere innstramning i pengepolitikken vil være riktig.

I forbindelse med rentemøtet i desember signaliserte medlemmene at det vil komme tre renteøkninger i løpet av 2018.

Oppgang for både aksjer og lange renter

I aksjemarkedet ble referatet positivt mottatt. Aksjeindeksene steg markert etter at referatet ble kjent klokken 20.00 norsk tid. Dow Jones-indeksen, som følger utviklingen i de 30 største børsnoterteselskapene i USA, steg rundt 100 poeng umiddelbart etter at referatet ble offentliggjort. Indeksen er i skrivende stund opp rundt 0,9 prosent for dagen.

Den brede S&P 500-indeksen, som følger utviklingen i 500 børsnoterte selskaper og som derfor blir sett på som en bred indikator for utviklingen i amerikanske aksjer, er også opp rundt 0,9 prosent for dagen.

Den teknologidominerte Nasdaq Composite-indeksen stiger 1,3 prosent.

Rentene på toårige amerikanske statsobligasjoner, som gjerne reagerer sterkest på signaler om sentralbankens pengepolitikk, falt noe tilbake fra dagens høyeste nivåer etter at referatet ble kjent. Tidligere på dagen nådde renten på toråslån det høyeste nivået siden dagene før finanskrisen for alvor startet da investeringsbanken Lehman Brothers gikk overende i september 2008.

Renten på tiårslån steg i etterkant av referatet og er i skrivende stund på 2,93 prosent.

Ikke så mye nytt

Den positive responsen i aksjemarkedet kan tyde på at markedet ikke frykter at sentralbanken planlegger å øke renten mer enn de tre renteøkningene den allerede har signalisert for inneværende år.

– Dette var litt mer duete enn markedet ventet, sier Dave Lutz i Jones Trading til CNBC. Duete blir brukt for å beskrive en forsiktig holdning til videre renteoppgang.

Mike Loewengart i E-Trade sier til CNBC at referatet ikke viste noe mer enn det markedet allerede vet.

– Rentene kommer til å stige i år, inflasjonen stiger moderat, arbeidsledigheten er lav og lønningene tikker oppover, selv om det går tregt, sier Lowengart.(Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: