I løpet av årets første uke har renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, ofte omtalt som tiåringen, steget kraftig. Tiåringen nærmet seg 1,8 prosent mot slutten av denne uken, som er det høyeste nivået siden våren 2021. Det er en betydelig økning fra bare en måned siden, da renten lå på 1,3 prosent.

Tiåringen blir ofte referert til som «verdens viktigste rente» fordi den både er en referanse for mange renter, men også andre finansielle størrelser, verden over.

Rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets forklarer at renteøkningen blant annet er knyttet til forventningene om at det snart vil komme en renteheving fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed).

Hun ser for seg at tiåringen vil fortsette å stige i tiden fremover, men at tempoet avhenger av hvor aggressiv Fed vil være med rentehevingene.

Hvis oppjusteringen av Fed-renten skjer gradvis, blir ikke oppgangen i tiåringen like brå som den har vært denne uken og markedene vil trolig ikke bli nevneverdig preget, påpeker hun. Skjer økningen i styringsrenten for raskt, kan det derimot ha negative effekter for markedet.

– Med så lave renter som vi har hatt de siste par årene, og med mye likviditet i omløp som følge av sentralbankenes pengetrykking, så har finansmarkedene blitt mer følsomme for rentenivået, og en stor bevegelse på kort tid vil nok føre til børsfall og -svingninger, sier hun.

Denne uken har renteøkningen bidratt til nedgang på teknologibørsen Nasdaq, som har falt over fire prosent i løpet av uken. En oppgang i lange renter er gjerne negativt for såkalte vekstselskaper, selskaper som er priset basert på fremtidig inntjening. Nasdaq svinger derfor ofte i takt med renten fordi mange av teknologiselskapene anses som vekstselskaper.

Stor bevegelse

Tidligere denne uken ble referatet fra Feds desembermøte offentliggjort.

Etter å ha gjentatt at inflasjonen er forbigående i mange måneder, kom det frem at flere av medlemmene uttrykte bekymring for den høye prisveksten. Referatet inneholdt sterke signaler om at Fed kan stramme inn pengepolitikken tidligere enn ventet, for å holde tritt med den høye inflasjonen. Det ble diskutert at sentralbanken kan måtte komme til å heve renten tidligere og i et raskere tempo enn tidligere signalisert.

Gjerde mener rentehoppet de siste dagene kan skyldes signalene fra Fed om at styringsrenten kan heves raskere enn ventet.

– Hovedårsaken til økningen i den amerikanske tiåringen de siste dagene er at investorene har justert opp forventningene til hvor mye Fed skal heve styringsrenten, sier Gjerde.

I tillegg diskuterte medlemmene muligheter for å starte en reduksjon av Feds balanse etter den første rentehevingen. Sentralbankbalansen har steget kraftig som følge av at den amerikanske sentralbanken gjennom hele koronapandemien har kjøpt verdipapirer.

DNs aksjeskole: Dette er verdens viktigste tiåring
Finansredaktør Terje Erikstad forklarer deg hvorfor den følges så nøye i finansmarkedene.
01:50
Publisert:

Gjerde påpeker at økningen i tiåringen de siste dagene har vært betydelig.

– Bevegelsen, med 0,2 prosentpoeng opp i løpet av tre dager, er stor sammenlignet med det som er normalt. Det skyldes nok litt tekniske faktorer knyttet til at vi går inn i et nytt år, sier Gjerde.

Rentedifferansen har falt

Til tross for økningen i tiåringen, har differansen mellom den og toåringen, økt siden i høst. Toåringen er renten på amerikansk statsgjeld med to års løpetid, og er ansett som en «kort rente».

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.
Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB. (Foto: Gorm K. Gaare)

Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB, mener årsaken til at differansen har gått ned er økte forventninger til at sentralbanken vil sette opp styringsrenten.

– Markedsbaserte inflasjonsforventninger er ikke alarmerende høye, mens forventningene om renteøkninger har økt kraftig, sier hun.

Daltsø forklarer at styringsrenteforventningene påvirker de korte rentene mer enn de lange.

– Markedet forventer med andre ord at Fed til slutt vil dempe inflasjonen ved å levere aggressive renteøkninger i løpet av de neste 2–3 årene. Derfor har ikke langsiktige renter steget like mye som kortsiktige, og rentekurven har flatet ut, sier Daltsø.

Skulle derimot differansen mellom tiåringen og toåringen bli negativ, som vil si at de lange rentene er lavere enn de korte, vil rentekurven invertere. En invertert rentekurve har historisk sett vært et varsel om en økonomisk nedtur. De siste 50 årene har rentekurven invertert i forkant av hver eneste resesjon.

Daltsø presiserer at dette ikke er tilfellet nå.

– Historisk sett har en invertert rentekurve signalisert en resesjon, men vi er ikke der ennå, sier hun.

En resesjon er ensbetydende med en kraftig økonomisk nedtur, og defineres av at økonomien krymper i minst to kvartaler på rad.

– Negativt for aksjemarkedet

Porteføljeforvalter Mariann S. Lind i Odin har tro på at tiåringen vil fortsette å stige fremover.

Senior porteføljeforvalter Mariann Stoltenberg Lind i Odin.
Senior porteføljeforvalter Mariann Stoltenberg Lind i Odin. (Foto: Anita Arntzen/Kontra Produksjon)

– Gitt at rentenivået fremdeles er svært lavt i historisk sammenheng, så er risikoen på oppsiden, sier Lind.

Lind forklarer at høye lange renter er negativ for aksjemarkeder, og særlig for visse selskaper.

– Høyere renter er i seg selv negativt for aksjemarkedet – det bidrar til høyere lånerente og lavere prising, spesielt for selskaper som har mye av kontantstrømmene et stykke inn i fremtiden, sier Lind.

Lind anbefaler investorer å satse på selskaper med inntjening når de lange rentene øker.

– Gitt markedsprisingen virker det fornuftig å fokusere på kvalitetsselskaper med solide forretningsmodeller, som kan stå seg godt gjennom en renteoppgang eller en nedtur i aksjemarkedet, sier hun.

Påvirker rentene i Norge

Utviklingen i den amerikanske tiåringen virker også inn på de lange rentene her i Norge.

De korte norske rentene, som bestemmer de flytende boliglånsrentene, bestemmes i hovedsak av Norges Banks styringsrente. Men de lange rentene, som bestemmer fastrentene, er mer drevet av utviklingen i USA

Gjerde i DNB forklarer at de lange rentene i USA er viktigere for de lange rentene i Norge enn hva forventningen til styringsrenten her hjemme er.

– Norske lange renter følger tilsvarende renter i USA svært tett. Faktisk er det sånn at de lange rentene i USA er mye viktigere for de lange rentene i Norge enn for eksempel forventninger til Norges Banks styringsrente, sier Gjerde.

Den siste måneden har den norske statsrenten med ti års løpetid også steget betydelig. Fredag ligger den på 1,79 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.