Norges Bank bandt seg ikke til en renteheving i september i forbindelse med torsdagens rentebeslutning. Renten ble for denne gang holdt uendret på 1,25 prosent og sentralbanksjef Øystein Olsen sier at risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Sentralbanksjef Olsens uttalelser gir også økt usikkerhet blant norske økonomier som er helt uenige om hvor renten kommer til å ende opp.

– Rentetoppen ble nådd i juni

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken tror rentetoppen er nådd for denne gang.

– Norges Bank sier at heving av styringsrenten i år fortsatt er sannsynlig. Men så sier de at på grunn av globale risikoforhold så er utsiktene for renten usikre på kort sikt. Det tolker vi som at en septemberheving er veldig usikkert nå. Dette var ikke noe klart signal om at renten skal opp i september, snarere tvert imot, sier Due-Andresen.

Hun sier rentebanen fra forrige pengepolitiske rapport indikerer en 70 prosent sannsynlighet for en renteheving i september ifølge deres beregninger. Men utsiktene internasjonalt er blitt dårligere, og Norges Bank sier også nå at inflasjonen har vært litt svakere enn ventet.

Når vi kommer i september tror Due-Andresen at Norges Bank vil holde renten uendret og i tillegg senke rentebanen noe.

– Vi tror de vil holde en sannsynlighet for en renteheving i desember i rentebanen, men når de kommer til desember tror vi de vil avblåse den også. Vi ser for oss at den nedkjølingen vi ser nå bare vil fortsette og vil trekke ned utsiktene for norsk økonomi, og mer enn det Norges Bank i juni. Så vi tror rentetoppen ble nådd i juni, sier sjeføkonomen.

Helt uenig

Nordea Markets har et helt annet syn. Det at sentralbanksjef Olsen slår fast at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden sist rentemøte, gir støtte til en heving allerede i september, ifølge meglerhuset.

«Norges Bank valgte å ikke eksplisitt si at en renteheving i september er det mest sannsynlige utfallet. Men ved å si at «ny informasjon indikerer at utsiktene for styringsrenten for perioden fremover er lite endret» indikerer den at den fortsatt ser september som det mest trolige utfallet. Det betyr at rentebanen er den beste guiden for den kommende perioden og rentebanen ga en 80 prosent sannsynlighet for en heving i september», skriver Nordea.

Midt i mellom

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener på sin side at uttalelsene fra Norges Bank torsdag støtter deres syn om en renteheving først i desember.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland
Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

– Det som kommer fra Norges Bank i dag styrker vårt syn om at det ikke kommer en renteheving i september. De skriver at risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover. Så selv om ting har kommet inn på begge sider – kronekursutviklingen er jo et typisk rente opp-argument – så er det en del som har kommet på andre siden også, og denne usikkerheten kan gjøre at man heller ønsker å gå varsomt frem, sier Haugland.

– Fraværet av at man peker på september, slik man gjorde i mellommøtet i mai, styrker oss i troen på at man vil avstå fra å heve i september, sier hun.

Men selv om DNB Markets venter en renteheving i september, ser også de en betydelig risiko for at sentralbanken vil droppe også denne hevingen og vil være ferdig med rentehevinger i denne omgang «som følge av det internasjonale bakteppet vi er vitne til».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.