Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) hevet denne uken renten for første gang på tre år, samtidig som rentebanen fikk et kraftig løft. Fed ser nå for seg ytterligere seks rentehevinger i år, for å få bukt med den høyeste inflasjonen på fire tiår. Bank of England hevet også renten fra 0,5 til 0,75 prosent.

Torsdag er det ventet at Norges Bank følger etter. Blant makroøkonomene er det bred enighet om at styringsrenten vil bli satt opp fra 0,5 til 0,75 prosent. Dermed er det – forutsatt at Norges Bank ikke overrasker med å holde renten i ro – rentebanen som blir det mest interessante. Og der hersker usikkerheten.

Da Norges Bank hevet renten fra 0,25 til 0,5 prosent i desember, signaliserte den tre renteøkninger i 2022 og to i 2023.

Mye har skjedd siden desember. Inflasjonen har vist seg høyere enn anslått av sentralbanken, mens krigen i Ukraina har medført ytterligere prisøkninger på energi og råvarer. Arbeidsledigheten falt i februar til en registrert ledighet på 2,1 prosent. Lønnsveksten i fjor var også 0,4 prosentpoeng høyere enn Norges Banks anslag.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB peker på at pris- og lønnspresset nå er betydelig høyere og mer bredbasert enn forutsatt.

– Det er av stor betydning og vi tror rentebanen vil bli kraftig oppjustert. Jeg tror banen lander på nærmere fem økninger i år i stedet for tre. Vi har tidligere argumentert for at Norges Bank ikke er «bak kurven», men nyere data tyder på at sentralbanken risikerer å bli det hvis ikke den øker tempoet i normaliseringen av pengepolitikken, sier strategen til TDN Direkt.

Oppjusterer

Markedet synes å være enig med Dalstø. Det priser nå inn 80–90 prosent sannsynlighet for fem hevinger i år.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, tror det er et langskudd. Selv anslår han fire renteøkninger i år og tre neste år.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Foto: Fartein Rudjord)

«Norges Bank kan signalisere en viss sannsynlighet for fem hevinger, men vi tror sjansen for en femte renteøkning i 2022 er mindre enn 50 prosent», skriver han i en rapport.

Gonsholt Hov trekker frem en sterkere kronekurs enn Norges Bank så for seg i desember som en dempende faktor. Kronen har styrket seg mot flere valutaer etter at oljeprisen har gått til værs.

Krigen i Ukraina og geopolitisk usikkerhet trekkes frem som en annen grunn til at Norges Bank kan ønske å trå varsomt.

«Men i sum, gitt de tunge faktorene som peker på en oppjustering av rentebanen, tror vi likevel Norges Bank vil være nødt til å signalisere en brattere rentebane også denne gangen», skriver han i rapporten.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets tror på totalt fire renteøkninger i år, med en viss sannsynlighet for fem hevinger, ifølge TDN Direkt.

Nær finanskrisenivåer

Av Norges Banks rapport «Regionalt Nettverk», gikk det i forrige uke frem at bedriftene opplever kapasitetsbegrensninger, problemer med å få tak i arbeidskraft, i tillegg til utfordringer med logistikk, og knapphet på innsatsvarer. Dette er basert på intervjuer gjort med bedriftsledere før krigen i Ukraina brøt ut.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen skrev at rapporten tyder på at økonomien har nådd kokepunktet og nå «skriker etter høyere rente». Cekov og Olsen oppjusterte egne prognoser og ser nå for seg fire renteøkninger i år og like mange neste år. Det innebærer en styringsrente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.
Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. (Foto: Elin Høyland)

Swedbank skrev i et notat at rapporten fra Norges Bank tyder på at kapasitetsbegrensningene nå er nær finanskrisenivåer.

«Norges Bank vil heve renten neste uke. Det store spørsmålet er hvor bekymret den er for det økende kapasitets- og prispresset vi ser. [ …] Et signal om fire renteøkninger i år er nær ved å være i boks», heter det i rapporten.

Fredag anslo Statistisk sentralbyrå (SSB) fire renteøkninger i år, men bare én renteøkning neste år. Anslaget er imidlertid gjort ut ifra en antagelse om at inflasjonen skal komme ned til under to prosent igjen i 2023. SSB understreker at det er ekstraordinær usikkerhet denne gangen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.