Gründer Tor Ole Talgø (til høyre) og tillitsvalgt Johnny Stene i maskineringsbedriften Gjesdal Mekaniske Verksted (GMV) på Forus utenfor Stavanger. Bedriften leverer produkter til hele verdikjeden innen olje og gass og har de siste årene gjennomført kraftige nedskjæringer.
Gründer Tor Ole Talgø (til høyre) og tillitsvalgt Johnny Stene i maskineringsbedriften Gjesdal Mekaniske Verksted (GMV) på Forus utenfor Stavanger. Bedriften leverer produkter til hele verdikjeden innen olje og gass og har de siste årene gjennomført kraftige nedskjæringer. (Foto: Tomas Alf Larsen)

Midt i oljeklyngen på Forus utenfor Stavanger merker oljeservicegründer Tor Ole Talgø at noe er i ferd med å skje. Maskineringsbedriften hans GMV har vært gjennom en tre år lang, kontinuerlig nedtur. De siste månedene har det imidlertid vært tegn til bedring.

– Vi merker en bedring og vi merker at kundene begynner å bevege på seg. Vi har ikke fulle ordrebøker, men det er lenge siden vi har hørt kundene våre snakke om at de har såpass mye jobb som nå, sier Tor Ole Talgø.

Nå ser han de første, begynnende tegnene på at nedgangstidene kanskje slipper taket.

– Vi har hatt tre år med nedgang. Fra januar av ser vi en bedring, men vi er på langt nær friskmeldt. Så fort snur det ikke i denne bransjen. Men vi tror ikke det vil bli verre, sier Talgø.

Stemningen stiger

Oljeservicegründerens rapport fra Rogaland samsvarer godt med situasjonsbeskrivelsene som Norges Bank har hentet inn blant bedrifter over hele landet. Resultatene ble presentert i sentralbankens regionale nettverksrapport tirsdag:  

  • Forventning til samlet produksjonsvekst neste seks måneder er nå på det høyeste nivået siden våren 2013, altså før oljenedturen startet
  • Det er forventninger til positiv vekst fremover i samtlige regioner – inkludert oljefylkene Hordaland og Rogaland – for første gang siden høsten 2014
  • Veksten i desember, januar og februar var den sterkeste siden våren 2014
  • Det var vekst i produksjonen i samtlige syv regioner for første gang siden våren 2015

Rapportene fra de over 1500 bedriftene som hvert år deltar i undersøkelsen har tidligere vist seg å samsvare godt med den faktiske utviklingen i norsk økonomi. Svarene fra nettverket er derfor en viktig del av grunnlaget for rentebeslutningen som sentralbankens hovedstyre skal ta i neste uke.

Kuttet kostnader

Det kraftig oljeprisfallet og oljeselskapenes innsats for å kutte kostnader har preget oljenæringene, men også en samlet norsk økonomi de siste årene. 

– Prisene på det vi produserer er blitt halvert siden 2013. Det betyr at vi må ta igjen på volum og effektivitet, sier Talgø.

Han har måttet gå drastisk til verks for å overleve. I løpet av de siste årene har over 20 prosent av arbeidsstyrken måttet gå. Lønningene er kuttet med ti prosent, skifttilleggene er redusert og bedriften har jobbet hardt med bedre planlegging og gjennomføring for å få opp effektiviteten. 

– Vi har fått ned driftskostnadene radikalt. Hvis vi bare får litt mer volum, så kan vi leve med det, sier Talgø.

– Gode grep

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest i Bergen har merket seg innsatsen som mange vestlandsbedrifter har lagt ned de siste årene.

– De har tatt gode grep her på Vestlandet, det er åpenbart, sier Gudmundsson.

Jørgen Gudmundsson i sparebanken Vest Foto: Sparebanken Vest Foto: Pressebilde
Jørgen Gudmundsson i sparebanken Vest Foto: Sparebanken Vest Foto: Pressebilde (Foto: Sparebanken Vest)

– Det som bidrar til å løfte produksjonsindeksen i regionalt nettverk er særlig at det negative draget fra oljerelatert virksomhet er blitt mindre, sier han.

Gudmundsson peker på at nettverksrapporten fra Norges Bank nå viser at aktiviteten i Hordaland og Rogaland ikke lenger er avtagende. 

– En annen måte å si det på er jo at endelig er sørvestlandet ute av resesjon, sier Gudmundsson. En resesjon er betegnelsen på avtagende aktivitet i to kvartaler eller mer på rad. På sørvestlandet har aktiviteten falt i de syv foregående kvartalene på rad. 

Sjeføkonomen ser flere positive tegn i vest.

– Vi produserer igjen, og det har forplantet seg til andre næringer også. Vi ser at husholdningene etterspør mer varer og tjenester, boligprisene stiger, oljeprisen har stabilisert seg og gått litt opp og bedriftene melder om økt lønnsomhet, sier sjeføkonomen.

– Det betyr ikke at vi ikke kommer til å få ytterligere oppsigelser og selskaper som går konkurs. Men samlet sett peker pilene oppover og ikke nedover lenger, sier Gudmundsson.

Rekordlav rente

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB peker på at bedriftenes forventninger på landsbasis nå indikerer en vekst i fastlands-bnp neste seks måneder på rundt to prosent målt i årlig rate. Det er markert høyere enn Norges Banks anslag på 1,5 prosent. I fjor var veksten i fastlandsøkonomien på 0,8 prosent, den svakeste siden finanskrisen.

– Forventningene er tilbake på nivåer vi ikke har sett siden våren 2013, altså før oljeprisfallet. Det tyder på at vekstmomentet i fastlandsøkonomien er på vei opp og mer enn Norges Bank har antatt i sine prognoser fra desember, sier Blomgren. 

Den gangen pekte Norges Bank på at hensynet til risikoen for finansielle ubalanser som sterk boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene talte imot å senke renteprognosen, den såkalte rentebanen, ytterligere. 

Siden den tid har inflasjonsutsiktene kommet kraftig ned, noe som isolert sett tilsier en lavere rentebane med høyere sannsynlighet for kutt fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent. Blomgren mener imidlertid at fortsatt sterk boligprisvekst, litt lavere arbeidsledighet og tirsdagens sterke rapport fra sentralbankens regionalt nettverk åpner for at sentralbanken kan beholde dagens rentebane. 

– Eller til og med redusere sannsynligheten for rentekutt noe, sier Blomgren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette kan ødelegge for høyere oljepris
DNs kommentator Bård Bjerkholt er bekymret for oljeprisen. Krig eller fred i Irak vil være avgjørende.
03:09
Publisert: