Torsdag kom beskjeden fra Norges Bank om at styringsrenten heves med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Sentralbanken varsler at renten sannsynligvis blir satt videre opp til en prosent i juni.

I rapporten skriver Norges Bank at rentebanen, som er sentralbankens prognose for styringsrenten, innebærer at renten øker til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år. Den innebærer ytterligere syv hevinger innen utgangen av 2023.

– Vi så for oss en topp på to prosent, men det kan godt hende det er en fornuftig tilnærming – at en må såpass høyt opp for å dempe inflasjonspresset, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Jeg hadde ikke trodd de kom til å signalisere en såpass stor oppgang, men det er ikke dermed sagt at det var en ufornuftig bane å legge seg rundt, legger hun til.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken viser til at rentebanen legger til grunn fire renteøkninger i år.

– Markedet hadde på forhånd priset inn fem renteøkninger, sier han.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken viser til at den nye rentebanen er blitt tydelig oppjustert.
Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken viser til at den nye rentebanen er blitt tydelig oppjustert. (Foto: Fartein Rudjord)

Hov peker på at styringsrenten vil holde seg på 2,5 prosent fra 2023.

– Det er tett på det vi trodde på forhånd, og en klar oppjustering fra sentralbanken. Men det er likevel ikke like mye som markedet hadde priset inn på forhånd, så banken er mer forsiktig, sier han.

Høy inflasjon og kapasitetsutnyttelse taler for gradvise oppturer fremover, mener Swedbanks Kjetil Martinsen. Men han peker samtidig på at Norges Banks vekstprognoser muligens er for optimistiske, og at byttehandelen mellom høy inflasjon og lav vekst vil føre til vanskelige pengepolitiske beslutninger.

– Vi holder fortsatt fast ved vår prognose om at Norges Bank avslutter hevingskampanjen med 1,5 prosent ved årsskiftet, skriver han i rapporten fra Swedbank.

Risiko for høy inflasjon

Haugland i DNB trekker frem at sentralbanken nå har tatt innover seg at det er risiko for høy inflasjon i Norge.

– Nå ser Norges Bank ut til å ha tatt innover seg at risikoen for høy inflasjon ikke kun er et utenlandsk fenomen – det har også kommet til Norge, sier hun.

Sjeføkonomen mener det er grunn til å gå gradvis frem med rentehevingene, grunnet usikkerhet om hvordan husholdningene vil reagere.

– Det som har skjedd det siste kvartalet tilsier at renten skulle gått raskere opp. Norges Bank tar en gradvis tilnærming, i stedet for å heve på hvert møte tar de kun fire kvartinger totalt i år og fortsetter i samme tempo neste år, sier hun.

Dermed er planen at styringsrenten ligger på 2,5 prosent ved utgangen av neste år.

– Forrige gang den var så høy var i 2009. Det er lenge siden, sier Haugland.

– Det er gode grunner til at renten skal opp til 2,5 prosent. Lønnsveksten er justert opp betraktelig ikke bare i år, men to påfølgende år. Den underliggende inflasjonen, sett vekk fra energipriser, kommer til å holde seg over inflasjonsmålet i hele anslagsperioden som varer frem til 2025, sier hun.

Presstendenser

Økonomene i Nordea viser til at rentebanen innebærer en liten sannsynlighet for at det blir fem renteøkninger i år.

– Dagens utfall kommer ikke som noen overraskelse siden norsk økonomi har utviklet seg mye bedre enn ventet i desember, da omikron kastet en skygge over utsiktene, skriver Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen i en oppdatering.

De trekker frem at dagens betydelige oppjustering av rentebanen er berettiget, ettersom det er klare presstendenser i økonomien. Videre viser de til at veksten er på vei opp og kjerneinflasjonen har kommet over målet og ventes å holde seg oppe fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.