Veksten har økt og ledigheten har falt i mange deler av verden de siste årene. Likevel har det frem til nå vært få tegn til at lønnsveksten tar seg opp. Dermed har mange stilt spørsmål ved hvorvidt en av de grunnleggende makroøkonomiske sammenhengene er blitt brutt.

I 1958 dokumenterte nemlig den newzealandske økonomen William Phillips at det er et omvendt forhold mellom arbeidsledighet og lønnsvekst: lavere ledighet fører til høyere lønnsvekst. Sammenhengen omtales gjerne som «phillips-kurven».

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener laber lønnsvekst har vært «the missing link» i oppgangen i amerikansk økonomi de siste årene. Til tross for at ledigheten er den laveste på 17 år, har det vært få tegn til at lønnsveksten tar seg opp.

– Nå ser det ut som om lønnsveksten faktisk er på vei opp i USA, skriver Olsen i morgenrapporten fra Nordea Markets mandag.

Renter opp

Tallene i den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske myndigheter fredag viste at lønnsveksten i januar økte til 2,9 prosent målt i årlig rate, etter at den det siste året har holdt seg i området på rundt 2,5 prosent. Lønnsveksten i januar var den høyeste siden sommeren 2009.

– Så kanskje var ikke phillips-kurven død likevel! konstaterer Olsen.

Dersom lønnsveksten for alvor er i ferd med å ta seg opp, tror han de tre renteøkningene som den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har signalisert vil komme i løpet av år blir litt for forsiktig.

I markedene er det også tegn til at investorene mener tre renteøkninger kan bli i snaueste laget. Markedsrentene er blitt sendt markert opp de siste ukene. Rentene på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, som er en viktig referanserente i finansmarkedene verden over, har steget med nærmere et halvt prosentpoeng i annenhåndsmarkedet så langt i år. Etter fredagens jobbrapport endte tiårsrenten på 2,85 prosent, som er det høyeste nivået på mer enn fire år.

Aksjer ned

Den kraftige renteoppgangen knyttes til forventninger om at inflasjonen tar seg opp og at markedsaktørene tror sentralbankenes renter kan komme raskere opp enn den så langt har signalisert.

– Arbeidsmarkedet har lenge vist bedring, men i fravær av smitte til høyere lønninger har inflasjonsforventningene og de lange rentene forblitt lave, skriver analytiker Marit Øwre-Johnsen i morgenrapporten fra DNB Markets mandag.

Utviklingen har imidlertid vist tegn til å snu inn i det nye året, understreker hun.

– Fredagens tall ga vann på mølla til investorer som allerede frykter at høyere inflasjon skal gi hyppigere rentehevinger, og dermed rokke ved grunnlaget for fjorårets solide aksjeoppgang. Aksjemarkedet avsluttet derfor uken i rødt, skriver Øwre-Johnsen.

Fallet fortsetter

Dow Jones-indeksen, som følger utviklingen i de 30 store børslokomotivene i det amerikanske aksjemarkedet, falt smått symbolske 666 poeng i løpet av fredagens handel. Poengfallet er det største siden finanskrisen herjet med markedene høsten 2008. Den prosentmessige nedgangen var på 2,5 prosent – den største siden sommeren 2016.

Den brede S&P 500-indeksen og den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt også tungt. Samtidig steg volatilitetsindeksen Vix, som måler forventede svingninger i aksjemarkedet fremover, til det høyeste nivået siden november 2016. Indeksen omtales gjerne som «fryktindeksen».

– Forventninger til stigende renter var med på å sende det amerikanske aksjemarkedet ned på fredag, konstaterer økonomene i Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport mandag.

– Amerikanske børser er høyt priset, og det var vært en viss nervøsitet en stund allerede for at det kan komme en korreksjon, definert som rundt ti prosent fall på børsene, skriver Handelsbanken-økonomene.

Børsfallet har smittet over til Asia og Europa mandag morgen. Nikkei-indeksen i Tokyo endte ned 2,5 prosent, mens det australske markedet falt 1,5 prosent.

Oslo Børs åpnet ned over én prosent fra start. Ved 15-tiden var fallet 1,30 prosent. Dax-indeksen i Frankfurt var på samme tidspunkt ned 0,84 prosent. (Vilkår)

Stein Erik Hagen vil plante kunstig, lysende tre midt i Oslo
Kunstinstallasjonen er mer enn tre etasjer høy og har tusenvis av programmerbare LED-lys.
02:05
Publisert: