Sveriges sentralbank, Riksbanken, holder renten uendret på minus 0,5 prosent, opplyses det i en pressemelding onsdag morgen. På forhånd var det ventet en uendret rente.

– Den sterke konjunkturen har bidratt til at inflasjonen har vært nær to prosent en tid. For at inflasjonen skal fortsette å ligge nær målet også fremover må pengepolitikken fortsette å være ekspansiv, heter det i pressemeldingen.

Riksbanken signaliserer at renten vil bli satt opp i midten av 2018. Etter dette vil sentralbanken gradvis øke renten, ifølge pressemeldingen.

I fjerde kvartal 2018 ser Riksbanken for seg en rente på minus 0,4 prosent. I 2019 signaliseres en rente på 0,0 prosent og 0,6 prosent i 2020.

Den svenske kronen styrkes umiddelbart mot euroen. En euro koster nå 9,88 svenske kroner, mot 9,94 svenske kroner like før beslutningen ble publisert. Bare minutter etterpå reverseres noe av bevegelsen, og en euro handles nå for 9,92 svenske kroner.

Forlenger ikke verdipapirkjøp

Samtidig opplyser Riksbanken at programmet for støttekjøp av statsobligasjoner ikke forlenges, men at den vil reinvestere innbetalingene den får i form av renter og nedbetalinger på obligasjonene frem til midten av 2019.

Totalt dreier det seg om 50 milliarder svenske kroner i lån som forfaller til betaling og 15 milliarder svenske kroner i renter i perioden fra januar 2018 til og med juni 2019.

For å opprettholde en jevn kjøpstakt vil disse reinvesteringene starte allerede i januar og fortsette frem til og med juni 2019.

I ferd med å snu

– Dette var akkurat som ventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til DN.

Han viser til at reinvesteringen av innbetalingene sentralbanken får i form av renter og nedbetalinger på obligasjonene vil gi en midleridig økning i verdipapirkjøpene.

– Hovedpoenget er at Riksbanken gjør det første forsiktige tegnet på at den er i ferd med å snu, sier Bruce.

Den svenske kronen ble umiddelbart styrket om lag seks øre mot euroen da beslutningen ble kjent, men handles nå et par øre sterkere enn før beslutningen kom. En euro koster nå 9,91 svenske kroner.

– At det ikke er noe særlig endring nå er fordi beslutningen var ventet. Det var usikkerhet rundt om de skulle kjøpe mer obligasjoner, og det ville gitt en svakere krone. Men de fleste ventet at de skulle avslutte kjøpene, sier sjefanalytikeren.

Verdipapirkjøp på 290 milliarder

Det siste halvåret har Riksbanken økt kjøpene med ti milliarder svenske kroner, slik at sentralbanken totalt vil ha kjøpt statsobligasjoner for 290 milliarder svenske kroner ved årsskiftet.

Gjennom støttekjøpene øker sentralbanken etterspørselen etter obligasjonene og presser dermed prisen opp og obligasjonsrentene ned. På denne måten presser sentralbanken ned rentene på lån med lengre løpetider, som gjerne danner grunnlag for lånerentene som bedrifter og husholdninger er stilt overfor.

Målet er at lave renter skal bidra til økt økonomisk aktivitet og dermed løfter inflasjonen opp igjen mot målet om en årlig vekst i prisene på to prosent.(Vilkår)

Slik har Høyre taklet upassende sms-er til unge politikere
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim stilte spørsmål om seksuell trakassering i politikken da statsminister Erna Solberg holdt oppsummerende pressekonferanse før jul. Slik svarte statsministeren.
02:01
Publisert: