Onsdag morgen la økonomene i Handelsbanken frem nye prognoser for norsk økonomi.

Av prognoserapporten fremgår det at økonomene tror Norges Bank vil heve renten både i september og desember i år. Til neste år venter de imidlertid at det blir færre rentehevinger enn det som ligger inne som mest sannsynlig i Norges Banks egen renteprognose – rentebanen.

– Vi tror det blir for mye fra sentralbanken med så mange rentehevinger til neste år, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til DN.

Da Norges Bank la frem ny rentebane i juni, åpnet den for at styringsrenten vil bli satt opp to ganger i år, og tre ganger til neste år. Norges Banks rentebane illustrerer sentralbankens prognose for styringsrenten, og legges frem sammen med Pengepolitisk rapport fire ganger i året.

– Norges Bank må moderere seg

Due-Andresen tror det blir for mye med tre rentehevinger til neste år, og venter at Norges Bank må nøye seg med å heve renten to ganger i 2022.

– Vi tror økonomien er sterk nok til å takle to rentehevinger i høst, men når vi kommer inn i neste år tror vi at Norges Bank må moderere seg for å ikke skremme husholdningene og bremse den økonomiske veksten mer enn nødvendig, sier hun.

– Vi tror tre rentehevinger er litt i overkant, understreker sjeføkonomen.

Styringsrenten har ligget på null prosent siden 7. mai i fjor. Da ble den kuttet fra 0,25 prosent. I mars i fjor kuttet Norges Bank styringsrenten først fra 1,5 prosent til 1,0 prosent, før den igjen ble senket til 0,25 prosent én uke etterpå.

Venter svak boligprisvekst

Økonomene i Handelsbanken venter sterk vekst i norsk økonomi fremover, med en vekst i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge på 3,8 prosent både i år og til neste år.

Samtidig venter økonomene at inflasjonen vil være lavere enn inflasjonsmålet de nærmeste årene. De tror kjerneinflasjonen (kpi-jae) vil være på rundt 1,5 prosent i årene fremover. Inflasjon er et begrep som brukes om vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Norges Bank har et inflasjonsmål på to prosent over tid.

Videre venter økonomene at arbeidsledigheten vil gå ned til et normalt nivå til neste år.

Når det gjelder boligmarkedet venter Handelsbanken at den mer moderate boligprisveksten som har vært de seneste månedene vil fortsette fremover.

– Effekten av rentekuttet er tatt ut og boligprisveksten begynner å dempe seg ut ifra det. I tillegg har Norges Bank varslet flere rentehevinger. Vi tror at sentralbanken blir nødt til å moderere tempoet i renteøkningene til neste år, og det vil bidra til at den moderate positive boligprisveksten kan fortsette, sier Due-Andresen om forventningene til boligprisene.

Tror gjenåpningen veier tungt

Økonomene i Swedbank la også frem nye anslag onsdag. De venter på sin side at Norges Bank vil heve renten til 1,25 prosent innen første kvartal 2023.

Sentralbanken endrer typisk styringsrenten med 0,25 prosentpoeng av gangen, hvilket tilsier at Swedbank venter fem rentehevinger innen første kvartal 2023.

– Hverken lav inflasjon eller svakere utvikling enn ventet i boligprisene vil skremme Norges Bank fra å heve renten i september. Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet og den sterke gjeninnhentingen etter gjenåpningen, sammen med høy vaksinering, vil veie tyngst for sentralbankens avgjørelse, heter det i rapporten fra Swedbank. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.